การกลั่น

Alfa Laval process wide range of feed such as:

 • palm oil
 • soybeans
 • rapeseed/canola
 • sunflower seeds
 • maize/corn
 • peanuts/groundnuts
 • cottonseed
 • olive
 • rice bran
 • coconut
 • palm kernel
 • fish and animal fats

Much more than an equipment supplier, we handle engineering, design and turnkey deliveries. Whether it’s a new plant, upgrading or optimizing processes in an existing one, we offer customized solutions that benefit both your bottom line and the environment. If it’s a complete plant, we take responsibility for the overall solution.

50 years of innovation in palm oil

From milling, waste management, refinery to service – Alfa Laval has the right process solution for you. Dr. Bent Sarup, VP Edible Oil Systems, also gave us a glimpse of what Alfa Laval is currently working on - ZeroGE™ - a revolutionary technology aimed at creating a more sustainable future for palm oil.

.

CPO washing for removal of chloride, precursor of 3-MCPDE formation

Alfa Laval CPO washing process has a proven track record that shows that it can achieve more than 90% chloride removal from CPO. CPO washing can be done both in the mill and refinery but doing it in the producing countries helps ensure that the total chloride can be reduced more effectively and oil quality preserved as much as possible. The washing process does not react with oil, but only removes chloride in the moisture content and remove chloride salts that are less soluble. However, mills normally employ a smaller separator namely the VO range, while in refineries a larger separator machine is used i.e the PX range.

.

Degumming and neutralization

The one single technology that plays the most important role in removing impurities such as solid particles, gums, free fatty acids, pigments, substances that affect smell and taste from both animal and vegetable fats and oils is separation. The good thing here is that Alfa Laval is one of the world’s leading suppliers of separation equipment of virtually any kinds. The modular design of Alfa Laval fats and oils processing equipment makes it ideal regardless of whether you are retrofitting, expanding or setting up new processing operations. In addition, Alfa Laval also provides gum drying and soap stock splitting solutions.

.

Bleaching

With Alfa Laval Bleaching Reactor, the oil and bleaching agent are mixed in vacuum condition to avoid oxidation. The bleacher, which is equipped with several steam agitated compartments to ensure proper mixing and retention time, is where colour bodies and oxidizing materials in the oil are gradually absorbed by the bleaching agents. The bleacher is also complete with sparger pipes which can be removed externally for maintenance.

The prime focus in modern bleaching processes is on the removal of a wide range of different impurities. Efficient bleaching makes it possible to:

 • Remove certain pigments such as carotinoids and chlorophyll
 • Decompose and partially remove oxidation products
 • Remove contaminants such as soaps and trace metals
 • Remove traces of phosphatides
 • Remove polycyclic aromatic hydrocarbons and other pollutants
.

Deodorization

Alfa Laval offers a variety of solutions for combined deacidification/deodorization in both continuous and semi-continuous mode with minimum stripping steam and the highest degree of heat recovery.

Deodorization is a vacuum steam distillation process in which steam is passed through such oils at relatively high temperature in order to remove any undesirable compounds that can affect flavor, odour, stability and colour. Main features:

 • ultra-efficient thin-film technology
 • rapid stripping and using less sparge steam
 • stripping and heat bleaching kept separate
 • modular system that is versatile, robust and easy to maintain.
 • gentle treatment boosts product Quality
 • added flexibility in both installation and operation
 • self-cleaning design cuts maintenance costs

For Continuous Deodorization

Alfa Laval deodorizing section consists of:

 • Deodorizer
 • High temperature economizer
 • Final heater

For Semi-Continuous Deodorization (SoftFlex)

The ideal path to greater flexibility, improved reliability and lower costs. With the patented Alfa Laval SoftFlex semi-continuous deacidification and deodorization, you benefit from multiple stock changeovers with

 • no loss of production time
 • minimized cross-contamination
 • minimum of carry over between batches
 • highest heat recovery currently available. Enjoy lower steam consumption by 30 – 40%.
 • greater flexibility
 • FDV Mrk.II Improved design fast draining valve with new control concept.
.

PalmFlex

Alfa Laval was the first to introduce structured packaging technology as a standard part of the physical refining concept. This continuous deacidification/ deodorization solution offers high product quality while consuming a minimum of utilities. With the new PalmFlex technology, Alfa Laval is able to help producers further improved the oil quality to meet the stringent food safety standards particularly through the significant reduction of 3-MCPDE and GE.

.

ก้าวนำคู่แข่งของคุณ

Alfa Laval มีศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานขาย และศูนย์บริการใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

Alfa Laval ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

.

Would you like to get in touch?

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล

.
.

ประสบการณ์จากลูกค้าของเรา:

ลดเวลาสูญเปล่าให้กับกระบวนการแปรรูปน้ำมันปาล์มปริมาณมาก

ลองมาดูว่า ทำไมบริษัท Kilang Sawit Bukit Bandi ถึงเลือกใช้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกับการผลิตน้ำมันปาล์มแบบตลอด 24 ชั่วโมง