การดัดแปลง

ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มหลายรายยังคงมีทรัพยากรอีกมากที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ โดยจะอยู่ในรูปแบบของวัสดุตั้งต้น (Feed Stock) ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ การเพิ่มกระบวนการดัดแปลงไขมันที่มีประสิทธิภาพสามารถเปิดประตูใหม่สำหรับผู้ผลิตเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์มากขึ้น เก็บเกี่ยวรายได้มากขึ้น และเสริมสร้างความสามารถของบริษัท ของคุณในการจัดการกับผลกระทบของความต้องการตามฤดูกาลและความผันผวนของตลาด Alfa Laval นำเสนอโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการดัดแปลงไขมัน

.

การแยกส่วน

ประกอบด้วยน้ำมันหรือไขมันที่ทำให้เย็นลงอย่างช้าๆ ในกระบวนการที่ควบคุมอย่างแม่นยำทำให้สามารถตกผลึกไขมันชนิดแข็ง ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องดัดแปลงทางเคมีใดๆ จึงเป็นวิธีที่ "เป็นธรรมชาติ" สำหรับผลิตไขมันชนิดแข็ง

การเติมไฮโดรเจน

การเติมไฮโดรเจนจะทำให้จุดหลอมเหลวของน้ำมันและไขมันเพิ่มสูงขึ้น และยังปรับปรุงคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงรสชาติและคุณสมบัติในการเก็บรักษา ซึ่งทำได้โดยการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันและไขมัน จากนั้นแปรสภาพเป็นไขมันชนิดแข็ง

อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชัน

ระบบการจัดการตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชันของ Alfa Laval ที่ใช้ในกระบวนการดัดแปลงไขมัน เนื่องจากการออกแบบส่วนประกอบและข้อกำหนดที่เข้มงวดที่ใช้ ช่วยให้การใช้พลังงานและสาธารณูปโภคอื่นๆ อยู่ในระดับต่ำที่สุด ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง Alfa Laval นำเสนอทั้งตัวเลือกทางเคมีและเอนไซม์สำหรับการใช้งานนี้

.

ก้าวนำคู่แข่งของคุณ

Alfa Laval มีศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานขาย และศูนย์บริการใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

Alfa Laval ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

.

Would you like to get in touch?

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล

.
.

ประสบการณ์จากลูกค้าของเรา:

ลดเวลาสูญเปล่าให้กับกระบวนการแปรรูปน้ำมันปาล์มปริมาณมาก

ลองมาดูว่า ทำไมบริษัท Kilang Sawit Bukit Bandi ถึงเลือกใช้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกับการผลิตน้ำมันปาล์มแบบตลอด 24 ชั่วโมง