การดัดแปลง

ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มหลายรายยังคงมีทรัพยากรอีกมากที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ โดยจะอยู่ในรูปแบบของวัสดุตั้งต้น (Feed Stock) ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ การเพิ่มกระบวนการดัดแปลงไขมันที่มีประสิทธิภาพ สามารถเปิดประตูใหม่สำหรับผู้ผลิตเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพิ่มรายได้ และเสริมสร้างความสามารถของบริษัทของคุณในการจัดการความต้องการของลูกค้าตามฤดูกาลและความผันผวนของตลาด Alfa Laval นำเสนอโซลูชั่นสมบูรณ์แบบและยืดหยุ่นสำหรับกระบวนการการดัดแปลงไขมัน

.

การแยกส่วน

ประกอบด้วยน้ำมันหรือไขมันที่ทำให้เย็นลงอย่างช้าๆ ในกระบวนการที่ควบคุมอย่างแม่นยำทำให้สามารถตกผลึกไขมันชนิดแข็ง ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องดัดแปลงทางเคมีใดๆ จึงเป็นวิธีที่ "เป็นธรรมชาติ" สำหรับผลิตไขมันชนิดแข็ง

การเติมไฮโดรเจน

การเติมไฮโดรเจนจะทำให้จุดหลอมเหลวของน้ำมันและไขมันเพิ่มสูงขึ้น และยังปรับปรุงคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงรสชาติและคุณสมบัติในการเก็บรักษา ซึ่งทำได้โดยการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันและไขมัน จากนั้นแปรสภาพเป็นไขมันชนิดแข็ง

อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชัน

ระบบการจัดการตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชันของ Alfa Laval ที่ใช้ในกระบวนการดัดแปลงไขมัน เนื่องจากการออกแบบอุปกรณ์และข้อกำหนดที่เข้มงวด ช่วยให้การใช้พลังงานและสาธารณูปโภคอื่นๆ อยู่ในระดับต่ำที่สุด ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง Alfa Laval นำเสนอตัวเลือกทั้งทางเคมีและเอนไซม์สำหรับการใช้งานนี้

.

ก้าวนำคู่แข่งของคุณ

Alfa Laval มีศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานขาย และศูนย์บริการใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

Palm oil service 640x360
Stories 1920x480

Alfa Laval ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

.

Would you like to get in touch?

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล

.
.

ประสบการณ์จากลูกค้าของเรา:

ลดเวลาสูญเปล่าให้กับกระบวนการแปรรูปน้ำมันปาล์มปริมาณมาก

ลองมาดูว่า ทำไมบริษัท Kilang Sawit Bukit Bandi ถึงเลือกใช้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกับการผลิตน้ำมันปาล์มแบบตลอด 24 ชั่วโมง

Kilang Sawit Bukit Bandi 640