Palm oil processing

นวัตกรรมใหม่และโซลูชันที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน

โซลูชันด้านการแปรรูปน้ำมันปาล์มที่ผ่านการทดสอบและเป็นที่ยอมรับอย่างดีนี้ครอบคลุมตลอดทุกขั้นตอนในซัพพลายเชน รวมถึง โรงงานน้ำมันปาล์มที่มีความสามารถในการผลิตสูงสุด 3,000 ตันต่อวัน และเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย Alfa Laval มีศูนย์บริการคอยให้คำปรึกษาในทุกพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน

ความท้าทายของคุณคือแรงบันดาลใจของเรา

  • ลดการสูญเสียน้ำมันและปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
  • ดำเนินการในเชิงรุกเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหาร
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการประหยัดวัตถุดิบ พลังงาน และต้นทุนในการจัดการของเสีย
  • สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
  • ลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของด้วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน

เพราะน้ำมันทุกหยดมีค่า Alfa Laval ช่วยให้ผู้ประกอบการจำนวนมากในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพิ่มผลผลิต ประสิทธิผล และผลกำไรด้วยโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายพร้อมทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่าห้าสิบปีในภูมิภาคปลูกปาล์มน้ำมันอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราไม่ใช่แค่ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เท่านั้น แต่เรายังคอยดูแลทั้งในด้านวิศวกรรม การออกแบบ และระบบการจัดส่งแบบครบวงจร ลองมารู้จักกับเรา และเรียนรู้ว่า เราจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับห่วงโซ่อุปทานน้ำมันปาล์มของคุณได้อย่างไร

.
.

ค้นหาคำตอบสำหรับความท้าทายของคุณ

การสกัด

Alfa Laval เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เพื่อใช้ในการแปรรูปผลปาล์มที่ผ่านการฆ่าเชื้อและบีบอัดแล้วออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบ และยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานให้กับการออกแบบห้องน้ำมันในปัจจุบัน

การจัดการ POME

ในการผลิตน้ำมันปาล์มนั้น มีการประมาณการว่า จะเกิดน้ำทิ้งจากการผลิตปาล์มน้ำมัน (Palm Oil Mill Effluent หรือ POME) 0.65 ตันต่อทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch หรือ FFB) หนึ่งตัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐต่างๆ ได้มีการออกกฎระเบียบด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด

การกลั่น

ไขมันและน้ำมันดิบจะมีสิ่งเจือปนที่จำเป็นต้องกำจัดออกเสมอ โดยในปัจจุบัน มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้นให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการกำจัดสิ่งเจือปนนี้

การดัดแปรง

ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มหลายรายยังคงมีทรัพยากรอีกมากที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ โดยจะอยู่ในรูปแบบของวัสดุตั้งต้น (Feed Stock) ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์

เนยเทียมและเนยขาว

Alfa Laval พร้อมที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

บริการ

Alfa Laval มีศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานขาย และศูนย์บริการใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

.

ประสบการณ์จากลูกค้าของเรา

.

ลดเวลาสูญเปล่าให้กับกระบวนการแปรรูปน้ำมันปาล์มปริมาณมาก

ลองมาดูว่า ทำไมบริษัท Kilang Sawit Bukit Bandi ถึงเลือกใช้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกับการผลิตน้ำมันปาล์มแบบตลอด 24 ชั่วโมง

Ban Dung palm oil industries impressed with the Alfa Laval PANX 800 

The Alfa Laval PANX 800 is a cumulation of decades of innovation and breakthrough by the Alfa Laval R&D team. This high capacity and high performance decanter is now ready to meet the needs of the palm oil industry. 

.

ข่าวและกิจกรรม

20190806 PIPOC2019_Promo banner.PNG

.
.

Would you like to get in touch?

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล

Alfa Laval Malaysia Sdn Bhd (8682-H) - Shah Alam

Lot No. 4
Jalan Anggerik Mokara 31/54
Kota Kemuning
40460 Shah Alam , Selangor
Malaysia

+60 3 5122 2880
malaysia.info@alfalaval.com
+60 3 5122 2881

PT Alfa Laval Indonesia

Graha Inti Fauzi - 4th Floor,
Jl. Buncit Raya No. 22
Jakarta Selatan
12510 Jakarta
Indonesia

+62 21 7918 2288
alfalindo@alfalaval.com
+62 21 7918 2266

Alfa Laval ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Request information

Request information for Palm oil processing

Contact subject