Palm oil processing

โซลูชันด้านการแปรรูปน้ำมันปาล์มที่ผ่านการทดสอบและเป็นที่ยอมรับอย่างดีนี้ครอบคลุมตลอดทุกขั้นตอนในซัพพลายเชน รวมถึง โรงงานน้ำมันปาล์มที่มีความสามารถในการผลิตสูงสุด 3,000 ตันต่อวัน และเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย Alfa Laval มีศูนย์บริการคอยให้คำปรึกษาในทุกพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน

ความท้าทายของคุณคือแรงบันดาลใจของเรา

  • ลดการสูญเสียน้ำมันและปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
  • ดำเนินการในเชิงรุกเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหาร
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการประหยัดวัตถุดิบ พลังงาน และต้นทุนในการจัดการของเสีย
  • สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
  • ลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของด้วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน
เพราะน้ำมันทุกหยดมีค่า Alfa Laval ช่วยให้ผู้ประกอบการจำนวนมากในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพิ่มผลผลิต ประสิทธิผล และผลกำไรด้วยโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายพร้อมทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่าห้าสิบปีในภูมิภาคปลูกปาล์มน้ำมันอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราไม่ใช่แค่ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เท่านั้น แต่เรายังคอยดูแลทั้งในด้านวิศวกรรม การออกแบบ และระบบการจัดส่งแบบครบวงจร ลองมารู้จักกับเรา และเรียนรู้ว่า เราจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับห่วงโซ่อุปทานน้ำมันปาล์มของคุณได้อย่างไร
.
.

ค้นหาคำตอบสำหรับความท้าทายของคุณ

การสกัด

Alfa Laval เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เพื่อใช้ในการแปรรูปผลปาล์มที่ผ่านการฆ่าเชื้อและบีบอัดแล้วออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบ และยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานให้กับการออกแบบห้องน้ำมันในปัจจุบัน

การจัดการ POME

ในการผลิตน้ำมันปาล์มนั้น มีการประมาณการว่า จะเกิดน้ำทิ้งจากการผลิตปาล์มน้ำมัน (Palm Oil Mill Effluent หรือ POME) 0.65 ตันต่อทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch หรือ FFB) หนึ่งตัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐต่างๆ ได้มีการออกกฎระเบียบด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด

การกลั่น

ไขมันและน้ำมันดิบจะมีสิ่งเจือปนที่จำเป็นต้องกำจัดออกเสมอ โดยในปัจจุบัน มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้นให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการกำจัดสิ่งเจือปนนี้

การดัดแปรง

ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มหลายรายยังคงมีทรัพยากรอีกมากที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ โดยจะอยู่ในรูปแบบของวัสดุตั้งต้น (Feed Stock) ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์

เนยเทียมและเนยขาว

Alfa Laval พร้อมที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

บริการ

Alfa Laval มีศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานขาย และศูนย์บริการใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

.

ประสบการณ์จากลูกค้าของเรา

.

ลดเวลาสูญเปล่าให้กับกระบวนการแปรรูปน้ำมันปาล์มปริมาณมาก

ลองมาดูว่า ทำไมบริษัท Kilang Sawit Bukit Bandi ถึงเลือกใช้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกับการผลิตน้ำมันปาล์มแบบตลอด 24 ชั่วโมง

Ban Dung palm oil industries impressed with the Alfa Laval PANX 800 

The Alfa Laval PANX 800 is a cumulation of decades of innovation and breakthrough by the Alfa Laval R&D team. This high capacity and high performance decanter is now ready to meet the needs of the palm oil industry. 

50 years of innovation in palm oil

From milling, waste management, refinery to service – Alfa Laval has the right process solution for you. Dr. Bent Sarup, VP Edible Oil Systems, also gave us a glimpse of what Alfa Laval is currently working on - ZeroGE™ - a revolutionary technology aimed at creating a more sustainable future for palm oil.

Explore more of the solution

.
.

Would you like to get in touch?

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล

Alfa Laval Malaysia Sdn Bhd (8682-H) - Shah Alam

Lot No. 4
Jalan Anggerik Mokara 31/54
Kota Kemuning
40460 Shah Alam , Selangor
Malaysia

+60 3 5122 2880
malaysia.info@alfalaval.com
+60 3 5122 2881

PT Alfa Laval Indonesia

Graha Inti Fauzi - 4th Floor,
Jl. Buncit Raya No. 22
Jakarta Selatan
12510 Jakarta
Indonesia

+62 21 7918 2288
alfalindo@alfalaval.com
+62 21 7918 2266

Alfa Laval ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้