Fat modification process systems

กำลังเปลี่ยนจากน้ำมันกลั่นเป็นไขมันชนิดพิเศษอยู่หรือไม่ หรือกำลังขยายสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ของคุณเพื่อให้จัดการกับไขมันชนิดพิเศษได้ Alfa Laval มีกระบวนการดัดแปลงไขมันอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การทำให้ไขมันแข็งตัว อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชัน (ทางเคมีหรือเอนไซม์) การแยกส่วนแบบแห้ง และการกำจัดกลิ่นแบบกึ่งต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้สามารถรวมเข้ากับโรงกลั่นในช่วงขั้นต้น ทำงานในรูปแบบกระบวนการแยกเดี่ยว หรือจ่ายวัตถุดิบตั้งต้นให้แก่ศูนย์การดำเนินงานขั้นปลาย เช่น สายการผลิตเนยเทียมหรือเนยขาว

Continuous dry fractionation process system

ประโยชน์ของอุปกรณ์ดัดแปลงไขมันของเรา

  • การออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการผลิตไขมันชนิดพิเศษจำนวนมากต่อวัน
  • อุปกรณ์สามารถออกแบบเพื่อรองรับวัตถุประสงค์หลายชนิด
  • ใช้น้ำและพลังงานน้อยที่สุด
Alfa Laval ได้ทำให้การแยกส่วนแบบแห้งนั้นง่ายขึ้นโดยเปลี่ยนให้เป็นกระบวนการที่ง่ายต่อการเชื่อมประสานกับผู้ดำเนินงาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนี้อย่างสิ้นเชิง” - Kenny Liew รองผู้จัดการโรงงานของ IOI Edible Oils Sdn Bhd ในมาเลเซีย
Alfa Laval จัดหาโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับเราโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดในแง่ของการใช้พลังงาน ไฮโดรเจน และตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้เรามีความยืดหยุ่นอย่างไม่จำกัดในการผลิตไขมันทุกประเภทตามที่เราต้องการ" - Alejandro Murillo ผู้จัดการโรงงานของ CALSA - Cia Argentina de Levaduras S.A.I.C. - อาร์เจนตินา

การออกแบบกระบวนการสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ไขมันชนิดพิเศษทุกกลุ่ม

คุณสามารถเลือกได้จากโซลูชั่นที่หลากหลายของ Alfa Laval หรือเลือกโซลูชั่นต่างๆ ผสมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของคุณสนใจและวัตถุดิบที่คุณมี

กระบวนการแยกส่วน

fractionation process flow diagram.jpgวิธีธรรมชาติในการดัดแปลงน้ำมันและไขมัน

หากวัตถุดิบตั้งต้นของคุณมาจากน้ำมันปาล์มหรือไขมันสัตว์ ก็มีวิธีธรรมชาติโดยตรงในการดัดแปลงวัตถุดิบตั้งต้นดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้คุณค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยการแบ่งวัตถุดิบตั้งต้นออกเป็นส่วนๆ ทั้งของเหลวและของแข็ง หรือการรวมส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน คุณก็จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงของลูกค้า การแยกส่วนประกอบด้วยการทำให้น้ำมันหรือไขมันเย็นลงอย่างช้าๆ ในกระบวนการที่ควบคุมอย่างแม่นยำ ทำให้สามารถตกผลึกไขมันชนิดแข็ง ในการแยกส่วนแบบแห้งไขมันจะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิที่ซึ่งไขมันอยู่ในรูปของเหลวบางส่วน จากนั้นผลึกจะถูกแยกออกจากส่วนของเหลวโดยการกรองด้วยเมมเบรน ผลลัพธ์ที่ได้คือผลิตภัณฑ์สองชนิดที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและจุดหลอมเหลวต่างกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องดัดแปลงทางเคมีใดๆ จึงเป็นวิธีที่ "เป็นธรรมชาติ" สำหรับผลิตไขมันชนิดแข็ง

กระบวนการเติมไฮโดรเจน

Hydrogenation process flow diagram.jpgวิธีที่หลากหลายในการดัดแปลงไขมัน

น้ำมันและไขมันจากวัตถุดิบและส่วนผสมแทบทุกชนิดสามารถดัดแปลงเป็นไขมันชนิดแข็งได้โดยการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุล ซึ่งทำได้โดยการเติมไฮโดรเจนซึ่งเป็นชื่อเรียกกระบวนการที่มีการรวมไฮโดรเจนกับน้ำมันและไขมันไม่อิ่มตัวทางเคมี โดยการเชื่อมโยงไฮโดรเจนกับพันธะคู่ของห่วงโซ่กรดไขมันไม่อิ่มตัว โดยพื้นฐานแล้วกระบวนการนี้ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนแบบมีฟองที่เดินทางผ่านน้ำมันที่อุณหภูมิ 150–200°C (302–392 °F) โดยปกติ ภายใต้แรงดันและมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งตรงนี้จะเพิ่มอะตอมของไฮโดรเจนเข้าไปในพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว ไม่ว่าจะเพื่อลดกรดไขมันดังกล่าวหรือผลิตไขมันที่อิ่มตัวเต็มที่ การเติมไฮโดรเจนจะทำให้จุดหลอมเหลวของน้ำมันและไขมันเพิ่มสูงขึ้น และยังพัฒนาคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมายซึ่งรวมถึงรสชาติและคุณภาพในการเก็บรักษา แผนภาพทางด้านขวาและด้านล่างแสดงระบบสองระบบที่เกี่ยวข้องกับการกรองและการแยกแบบหมุนเหวี่ยงอย่างต่อเนื่องที่ Alfa Laval ใช้สำหรับการกำจัดตัวเร่งปฏิกิริยา

กระบวนการอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชัน

interesterification process flow diagram.jpg

ต้องการการติดตั้งระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นพร้อมกับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชันช่วยคุณได้

ด้วยการผสมน้ำมันและไขมันที่ต่างกันเข้าด้วยกัน อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชันช่วยให้สามารถผลิตไขมันชนิดแข็งจากวัตถุดิบหลากหลายชนิด และในรูปแบบที่เข้ากับความต้องการของตลาดสมัยใหม่

อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชันแบบเดิมจะดำเนินการโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมี (ปกติแล้วใช้โซเดียม เมทิลเลท) เพื่อทำให้เกิดการจัดกลุ่มใหม่ของตำแหน่งของกรดไขมันบนโมเลกุลกลีเซอรอลพื้นฐาน

ส่วนผสมของน้ำมันและไขมันจะถูกสูบจากถังผสมไปยังเครื่องทำความร้อนแบบไอน้ำ จากนั้นไปยังเครื่องปฏิกรณ์ภายใต้สภาวะสุญญากาศเพื่อทำให้แห้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้ง น้ำมันจะถูกสูบผ่านส่วนหมุนเวียน

หลังจากทำให้น้ำมันแห้งแล้ว ตัวเร่งปฏิกิริยาจะถูกนำเข้าสู่กระแสการหมุนเวียนน้ำมันโดยใช้อุปกรณ์จ่ายตัวเร่งปฏิกิริยาแบบพิเศษ เมื่อการเร่งปฏิกิริยาโดยตัวเร่งปฏิกิริยาเสร็จสิ้นแล้ว น้ำมันจะถูกปล่อยออกไปยังเครื่องปฏิกรณ์สำหรับขั้นตอนหลังการปรับสภาพ ซึ่งตรงนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาจะยุติการทำงานด้วยกรด และจะมีการปรับสภาพน้ำมันโดยใช้ดินฟอก

อีกทางเลือกหนึ่งคือยุติการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยน้ำในถังน้ำ สบู่ที่สร้างขึ้นในกระบวนการนี้จะถูกนำออกโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบจาน ต่อจากนั้นน้ำมันจะถูกทำให้แห้งและส่งไปยังขั้นตอนหลังการปรับสภาพ

อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชันไม่มีผลต่อระดับความอิ่มตัวของไขมันหรือตำแหน่งของพันธะเคมีซิส-ทรานส์ โดยหลักแล้วจะดำเนินการเพื่อควบคุมความสม่ำเสมอของน้ำมันหรือไขมันที่อุณหภูมิต่างกันซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญสำหรับลูกค้าของคุณในอุตสาหกรรมอาหาร

.

ความเห็นของลูกค้า

IOI Edible Oils

โรงแยกส่วนแบบแห้งของ Alfa Laval ที่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มซึ่งดำเนินการโดย IOI Edible Oils มีอุปกรณ์เพื่อการตกผลึกหกตัวและเครื่องอัดตะกอนหนึ่งตัว ที่นี่การแยกส่วนแบบแห้งเป็นมากกว่าแค่วิธีการหนึ่งในการผลิตน้ำมันปรุงอาหาร ได้มีการเพิ่มระบบ PLC ขั้นสูงเพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

Alfa Laval ได้ทำให้การแยกส่วนแบบแห้งนั้นง่ายขึ้นโดยเปลี่ยนให้เป็นกระบวนการที่ง่ายต่อการเชื่อมประสานกับผู้ดำเนินงาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนี้อย่างสิ้นเชิง” 

- Kenny Liew รองผู้จัดการโรงงาน

CALSA – Cia Argentina de Levaduras S.A.I.C

โรงงานเติมไฮโดรเจนของ Alfa Laval ที่จัดหาให้กับ CALSA มีถังป้อน ถังดร็อป และเครื่องปฏิกรณ์แบบปิดตาย การนำความร้อนกลับมาใช้ดำเนินการโดยใช้เครื่องแลกเป็นความร้อนแบบแผ่นที่มีประสิทธิภาพสูง การกำจัดตัวเร่งปฏิกิริยามีการดำเนินการในสองขั้นตอนโดยใช้การกรองโดยตรงตามด้วยระบบหลังการปรับสภาพ โรงงานทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งควบคุมโดยหน่วย PLC

Alfa Laval จัดหาโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับเราโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดในแง่ของการใช้พลังงาน ไฮโดรเจน และตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้เรามีความยืดหยุ่นไม่จำกัดในการผลิตไขมันทุกประเภทที่เราต้องการ" 

- Alejandro Murillo ผู้จัดการโรงงานของ CALSA อาร์เจนตินา

.

ให้เราช่วยเหลือ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระบวนการดัดแปลงไขมันของคุณโดยอิงตามน้ำมันที่มีพร้อมใช้งานและโอกาสทางการตลาดของคุณ ติดต่อเราได้ทุกเมื่อ แม้กระทั่งในช่วงแรกๆ และใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของเรา เราตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับคุณเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดจากการผลิตไขมันชนิดพิเศษ

คุณต้องการรับการสัมมนาทางเว็บแบบออนดีมานด์ คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต และข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการหรือไม่

ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรักษาและ ประมวลผล ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การสัมมนาทางเว็บสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค

ผู้เชี่ยวชาญของเราแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการกลั่นน้ำมันบริโภค ขจัดสิ่งปนเปื้อน และส่วนประกอบที่ระเหยง่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย และผลผลิต

Webinar 640x360