Crude oil refinery

การสร้างผลกำไรสูงสุดขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดต้นทุน การลดการปล่อยมลภาวะ การใช้พื้นที่กำหนดไว้อย่างชาญฉลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องการของตลาด Alfa Laval มีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทุกรูปแบบสำหรับกระบวนการกลั่น ไม่ว่าลักษณะการใช้งานจะเป็นอย่างไร เราสามารถมอบเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์มาเป็นอย่างดีเพื่อจัดการและก้าวข้าวอุปสรรคที่พบในทุกวัน

ปรับปรุงกระบวนการที่โรงกลั่นน้ำมันดิบ

Alfa Laval มีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ – ตั้งแต่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ OLMI ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจาก Alfa Laval และตัวระบายความร้อนที่สามารถรองรับอุณหภูมิและแรงดันสูงที่ไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น Alfa Laval Packinox, Compabloc และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเกลียว

ความทนทานและความพร้อมใช้งานของโรงกลั่นน้ำมัน

การใช้เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าต้องการการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่น้อยกว่า และเมื่อต้องทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสามารถทำได้โดยง่าย ส่งผลให้การปิดโรงกลั่นน้ำมันเพื่อซ่อมบำรุงใช้เวลาน้อยลง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ความทนทานและความพร้อมใช้งานของโรงกลั่นน้ำมันอยู่ในระดับสูงสุด ตั้งแต่ปี 1980 Alfa Laval ได้นำเสนอเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ครอบคลุมทุกรูปแบบสู่ตลาดโรงกลั่นน้ำมัน ปัจจุบัน มีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของ Alfa Laval กว่าหลายพันเครื่องติดตั้งและทำงานในโรงกลั่นน้ำมันทั่วโลก

Alfa Laval Compabloc และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเกลียวช่วยลดแนวโน้มการสะสมของตะกรันในระหว่างการอุ่นน้ำมันดิบ การผสมน้ำมันดิบ การลดปริมาณน้ำมันดิบตกค้าง และการกำจัดเกลือในตะกอน นอกจากนี้ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเรายังช่วยขจัดปัญหาการกัดกร่อนและปัญหาจากการล้า/การสั่นสะเทือนที่มักเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้

การจำกัดเวลาที่โรงกลั่นน้ำมันปิดทำให้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของ Alfa Laval สามารถรักษาประสิทธิภาพให้อยู่ในระดับสูง เพราะมีเครื่องจำนวนไม่มากที่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงแบบเฉพาะ และส่วนที่แลกเปลี่ยนความร้อนสามารถเข้าถึงและทำความสะอาดได้ง่าย

เพื่อความอุ่นใจในภาพรวม เรานำเสนอข้อตกลงประสิทธิภาพของ Alfa Laval ที่วิศวกรบริการของเราจะตรวจสอบว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของ Alfa Laval ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการปล่อย CO2

ในหลายภูมิภาค ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานคิดเป็น 50% ของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานทั้งหมด แม้แต่ในภูมิภาคที่มีต้นทุนพลังงานต่ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานนั้นอยู่ในลำดับต้นๆ ของข้อตกลงเพื่อลดการปล่อยมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงกลั่นน้ำมัน

ด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงของ Alfa Laval เช่น Packinox, Compabloc และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเกลียวของเรา คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงสุดด้วยการลงทุนและการใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยที่สุด กระบวนการที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเรานั้นอยู่ในขั้นตอนการกลั่นน้ำมันดิบ การอัพเกรดเพื่อลดสิ่งตกค้างและการเปลี่ยนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา โดยปกติแล้ว การลงทุนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเราจะคืนทุนภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี

นอกจากนั้น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเรายังได้รับการนำไปใช้ในกระบวนการการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่จากแหล่งพลังงานคุณภาพต่ำ พลังงานทุกๆ MW ที่นำกลับมาใช้ใหม่สามารถลดการปล่อย CO2 ได้สูงสุดถึง 4,000 ตันต่อปี

โซลูชั่นสำหรับแรงดันและอุณหภูมิสูง

ในกระบวนการขจัดกำมะถันโดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนในโรงกลั่นน้ำมัน เช่น หน่วยการแตกตัวโดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยา หน่วยการผลิตไฮโดรเจนหรือหน่วยขจัดกำมะถันมักจะพบว่ามีแรงดันสูงมาก (เกิน 100 บาร์) และมีอุณหภูมิสูง (เกิน 400 องศาเซลเซียส)

สำหรับกระบวนการเหล่านั้น Alfa Laval นำเสนอเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ OLMI พร้อมแผ่นปิดแบบพิเศษ เช่น ปลั๊กแบบเกลียวและแผ่นกั้นแบบแท่งรวมถึงตัวระบายความร้อนด้วยอากาศ

Alfa Laval OLMI เป็นผู้ผลิตเปลือกและท่อและตัวระบายความร้อนด้วยอากาศที่ทำจากสแตนเลสและโลหะผสมชนิดพิเศษสำหรับใช้ในงานในสภาวะแรงดันและความร้อนสูง

การผลิตที่เพิ่มขึ้น

ไม่ว่าคุณจะวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของหน่วยกระบวนการที่มีอยู่หรือเพิ่มหน่วยใหม่ในโรงกลั่นน้ำมันของคุณ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้งจะเป็นปัญหา

ด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงของ Alfa Laval เช่น Packinox, Compabloc และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเกลียวของเรา คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงสุดโดยใช้พื้นที่การติดตั้งที่น้อยที่สุด โดยทั่วไป ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนจะสูงกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อราวสามถึงห้าเท่า ซึ่งหมายความว่าพื้นที่การถ่ายเทความร้อนจะลดลงสามถึงห้าเท่าตัว นอกจากนี้ ขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีขนาดเล็กทำให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย เนื่องจากเปลือกและท่อแบบอนุกรมจำนวนมากถึง 10 ชุดสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของ Alfa Laval เครื่องเดียว คุณจึงสามารถรับรู้ถึงขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นในโครงการที่ใช้เทคโนโลยีของเรา

ช่วยประหยัดรายจ่ายในการลงทุนซื้อสินทรัพย์มาเพื่อใช้ในการดําเนินงานของบริษัท

รายจ่ายในการลงทุนซื้อสินทรัพย์มาเพื่อใช้ในการดําเนินงานของบริษัทครอบคลุมทั้งค่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและค่าติดตั้ง ซึ่งเป็นต้นทุนการติดตั้งรวม เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อมากกว่าสองเครื่องเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงเครื่องเดียว คุณจะพบว่าการลงทุนกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็กของ Alfa Laval สร้างประโยชน์มากยิ่งขึ้น และเมื่อต้องใช้วัสดุคุณภาพสูง คุณจะพบว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็กของเรามีความคุ้มค่าในเชิงประสิทธิภาพต่อต้นทุนอย่างมาก เนื่องจากมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนที่ต้องการการซ่อมบำรุงดังกล่าวน้อย

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็กของ Alfa Laval ซึ่งประหยัดเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไป ซึ่งจะเห็นได้ชัด เมื่อการติดตั้งต้องใช้พื้นที่ติดตั้งขนาดเล็กและมีน้ำหนักรวมของเหลวต่ำเพื่อควบคุมต้นทุน

โดยทั่วไปแล้ว การประมาณการโดยใช้ราคาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 1.5 ถึง 2 เท่าในการประมาณการต้นทุนติดตั้งรวมสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็กเป็นการประมาณที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไปที่ 3 เท่า

Would you like to get in touch?

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล

Alfa Laval in South East Asia

เครื่องมือตัวเลือก HEXpert

ค้นหาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เหมาะสำหรับการใช้งานในกระบวนการที่ต้องการอย่างรวดเร็ว กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณและภายในห้านาทีคุณสามารถสำรวจคำแนะนำเฉพาะเพื่อคุณสำหรับแนวทางของการแลกเปลี่ยนความร้อน

.

You may also like to explore

วิดีโอและภาพเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้วิธีที่โรงกลั่นน้ำมัน PREEM ใน Lysekil ประเทศสวีเดนเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนและลดปัญหาตะกรันในหน่วยน้ำมันดิบโดยการเปลี่ยนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเชื่อมติดขนาดเล็กของ Alfa Laval

อ่านบทความเต็ม

ดาวน์โหลด

แบ่งปันความรู้ของเราในการแก้ปัญหาโรงกลั่นน้ำมัน