บริการเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น | Alfa Laval

บริการเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบทางด้านความปลอดภัย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้นทุนด้านพลังงานเมื่อเครื่องเกิดปัญหาก็อาจนำไปสู่การหยุดทำงานและการสูญเสียรายได้จำนวนมากในกระบวนการผลิต การดูแลรักษาปะเก็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเชิงรุกเป็นประจำ คงประสิทธิภาพและทำให้การดำเนินการคาดการณ์ได้และไร้ปัญหา

เรามีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือคุณ ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาในวันนี้ ต้องการป้องกันปัญหาในอนาคต หรือต้องการแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยเครื่องมือแก้ปัญหาออนไลน์ของเรา

 

ติดต่อเรา

เอกสารทางเทคนิค

.
All Instructions and Manuals Product leaflets

Alfa Laval M line plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Series Plate Heat Exchangers - EN.pdf

2018-06-18 263 kB

Alfa Laval M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini Plate Heat Exchangers - EN.pdf

2018-06-18 616 kB

AQ line - AQ1, AQ1A, AQ1L, AQ2, AQ2A, AQ2L, AQ2S, AQ2T, AQ3, AQ4, AQ4T Manual_EN.pdf 200000284

2018-06-18 3911 kB

AQ line - AQ14, AQ14S, AQ14L, AQ18, AQ20, AQ20S Manual_EN.pdf 200000424

2018-06-18 5395 kB

AQ line - AQ4L, AQ6, AQ6L, AQ6T, AQ8, AQ8S, AQ8T, AQ10, AQ10T Manual_EN.pdf 200000547

2018-06-18 4540 kB

AQ line – AQ2T-BZM, AQ2T-PZM, AQ4T-BZM, AQ4T-MZM Manual_EN.pdf 200000993

2018-06-18 3644 kB

BaseLine® M line Manual EN.pdf

2018-06-18 4866 kB

Cooling insulation AlfaQ line_EN.pdf

2018-06-18 876 kB

Cooling insulation Industrial line_EN.pdf

2018-06-18 876 kB

Evaporators and condensers

2018-06-18 4147 kB

FrontLine ClipLine_Instruction manual_ENGB.pdf

2018-06-18 7357 kB

Heating insulation AlfaQ line_EN.pdf

2018-06-18 907 kB

Heating insulation Industrial line_EN.pdf

2018-06-18 907 kB

Industrial line - M15, TL10, T15, TL15, T20, T21, TS20, T25, MX25, MA30, WideGap 100, WideGap 200 Manual_EN.pdf 200000418

2018-06-18 4566 kB

Industrial line - M3, M6, M10, T2, T5, T6, T8, T10, TL3, TL6, TS6 Manual_EN.pdf 200000279

2018-06-18 3936 kB

Industrial line - T35, TS35, TL35, T45, T50, TS50, WideGap 350 Manual_EN.pdf 200000421

2018-06-18 5421 kB

Industrial line – T6–BZM, T6–PZM, T10–BZM, T10–MZM Manual_EN.pdf 200000807

2018-06-18 3667 kB

Industrial semi-welded line Manual_EN.pdf 200000419

2018-06-18 5423 kB

Instruction manual AlfaCond (EN).pdf

2018-06-18 1566 kB

Instruction manual AlfaCond (ZH).pdf

2018-06-18 2874 kB

Instruction manual AlfaVap (EN).pdf

2018-06-18 1780 kB

Instruction manual AlfaVap (ZH).pdf

2018-06-18 4850 kB

Port filter_Instruction manual_ENGB.pdf

2018-06-18 992 kB

Product leaflet Diabon.pdf

2018-06-18 1641 kB

ProductLeaflet_AlfaCond400_EN.pdf 200000062

2018-06-18 328 kB

ProductLeaflet_AlfaCond600_EN.pdf 200000063

2018-06-18 330 kB

ProductLeaflet_AlfaCond800_EN.pdf 200000064

2018-06-18 348 kB

ProductLeaflet_AlfaVap350_EN.pdf 200000065

2018-06-18 285 kB

ProductLeaflet_AlfaVap500_EN.pdf 200000066

2018-06-18 285 kB

ProductLeaflet_AlfaVap650_EN.pdf 200000067

2018-06-18 342 kB

ProductLeaflet_AlfaVap700_EN.pdf 200000068

2018-06-18 388 kB

ProductLeaflet_AQ1_EN.pdf CHE00091

2018-06-18 429 kB

ProductLeaflet_AQ10T_EN.pdf 200000142

2018-06-18 527 kB

ProductLeaflet_AQ14_EN.pdf CHE00133

2018-06-18 1870 kB

ProductLeaflet_AQ14L_EN.pdf CHE00106

2018-06-18 765 kB

ProductLeaflet_AQ14S_EN.pdf CHE00107

2018-06-18 1016 kB

ProductLeaflet_AQ18_EN.pdf CHE00108

2018-06-18 793 kB

ProductLeaflet_AQ1A_EN.pdf CHE00092

2018-06-18 454 kB

ProductLeaflet_AQ1L_EN.pdf CHE00093

2018-06-18 441 kB

ProductLeaflet_AQ2_EN.pdf CHE00094

2018-06-18 473 kB

ProductLeaflet_AQ20_EN.pdf CHE00109

2018-06-18 613 kB

ProductLeaflet_AQ20S_EN.pdf CHE00110

2018-06-18 662 kB

ProductLeaflet_AQ2A_EN.pdf CHE00095

2018-06-18 444 kB

ProductLeaflet_AQ2L_EN.pdf CHE00096

2018-06-18 495 kB

ProductLeaflet_AQ2S_EN.pdf CHE00097

2018-06-18 562 kB

ProductLeaflet_AQ2T_EN.pdf 200001070

2018-06-18 476 kB

ProductLeaflet_AQ3_EN.pdf CHE00098

2018-06-18 547 kB

ProductLeaflet_AQ4_EN.pdf CHE00099

2018-06-18 721 kB

ProductLeaflet_AQ4L_EN.pdf CHE00100

2018-06-18 492 kB

ProductLeaflet_AQ4T_EN.pdf 200000720

2018-06-18 477 kB

ProductLeaflet_AQ6_EN.pdf CHE00101

2018-06-18 683 kB

ProductLeaflet_AQ6L_EN.pdf CHE00102

2018-06-18 539 kB

ProductLeaflet_AQ6T_EN.pdf 200001444

2018-06-18 445 kB

ProductLeaflet_AQ8_EN.pdf CHE00103

2018-06-18 534 kB

ProductLeaflet_AQ8S_EN.pdf CHE00104

2018-06-18 630 kB

ProductLeaflet_AQ8T_EN.pdf 200004074

2018-06-18 530 kB

ProductLeaflet_Base10_EN.pdf 200000027

2018-06-18 369 kB

ProductLeaflet_Base11_EN.pdf 200000028

2018-06-18 342 kB

ProductLeaflet_Base3_EN.pdf 200000025

2018-06-18 356 kB

ProductLeaflet_Base6_EN.pdf 200000026

2018-06-18 349 kB

ProductLeaflet_Clip3_EN.pdf 200000024

2018-06-18 402 kB

ProductLeaflet_Front10_EN.pdf 200000096

2018-06-18 326 kB

ProductLeaflet_Front6_EN.pdf 200000032

2018-06-18 633 kB

ProductLeaflet_Front8_EN.pdf 200000033

2018-06-18 326 kB

ProductLeaflet_M10_EN.pdf CHE00072

2018-06-18 656 kB

ProductLeaflet_M15_EN.pdf CHE00073

2018-06-18 618 kB

ProductLeaflet_M3_EN.pdf CHE00070

2018-06-18 363 kB

ProductLeaflet_M6_EN.pdf CHE00071

2018-06-18 407 kB

ProductLeaflet_MA30_EN.pdf CHE0134

2018-06-18 415 kB

ProductLeaflet_MA30S_EN.pdf CHE00123

2018-06-18 415 kB

ProductLeaflet_Mline10_EN.pdf 200000029

2018-06-18 480 kB

ProductLeaflet_Mline15_EN.pdf 200000030

2018-06-18 380 kB

ProductLeaflet_MlineTS6_EN.pdf 200000073

2018-06-18 465 kB

ProductLeaflet_SemiweldedM10_EN.pdf CHE00112

2018-06-18 530 kB

ProductLeaflet_SemiweldedM6_EN.pdf CHE00111

2018-06-18 406 kB

ProductLeaflet_SemiweldedMA30_EN.pdf CHE00116

2018-06-18 417 kB

ProductLeaflet_SemiweldedMK15_EN.pdf CHE00113

2018-06-18 587 kB

ProductLeaflet_SemiweldedT10_EN.pdf 200000417

2018-06-18 384 kB

ProductLeaflet_SemiweldedT20_EN.pdf CHE00114

2018-06-18 468 kB

ProductLeaflet_SemiweldedTK20_EN.pdf CHE00115

2018-06-18 499 kB

ProductLeaflet_T10_EN.pdf 200000713

2018-06-18 410 kB

ProductLeaflet_T15_EN.pdf 200001404

2018-06-18 379 kB

ProductLeaflet_T2_EN.pdf CHE00075

2018-06-18 389 kB

ProductLeaflet_T20_EN.pdf CHE00078

2018-06-18 469 kB

ProductLeaflet_T21_EN.pdf 200004046

2018-06-18 465 kB

ProductLeaflet_T25_EN.pdf 200000069

2018-06-18 462 kB

ProductLeaflet_T35_EN.pdf CHE00078

2018-06-18 1804 kB

ProductLeaflet_T45_EN.pdf CHE00080

2018-06-18 727 kB

ProductLeaflet_T5_EN.pdf CHE00076

2018-06-18 378 kB

ProductLeaflet_T50_EN.pdf CHE00081

2018-06-18 547 kB

ProductLeaflet_T6_EN.pdf 200001067

2018-06-18 409 kB

ProductLeaflet_T8_EN.pdf CHE 0077

2018-06-18 396 kB

ProductLeaflet_TL10_EN.pdf CHE00084

2018-06-18 426 kB

ProductLeaflet_TL15_EN.pdf CHE00085

2018-06-18 473 kB

ProductLeaflet_TL3_EN.pdf CHE00082

2018-06-18 375 kB

ProductLeaflet_TL35_EN.pdf CHE00086

2018-06-18 699 kB

ProductLeaflet_TL6_EN.pdf CHE00083

2018-06-18 429 kB

ProductLeaflet_TS20_EN.pdf CHE00088

2018-06-18 564 kB

ProductLeaflet_TS35_EN.pdf CHE00089

2018-06-18 951 kB

ProductLeaflet_TS50_EN.pdf CHE00090

2018-06-18 615 kB

ProductLeaflet_TS6_EN.pdf CHE00087

2018-06-18 496 kB

ProductLeaflet_WideGap100_EN.pdf CHE00121

2018-06-18 428 kB

ProductLeaflet_WideGap200_EN.pdf CHE00122

2018-06-18 467 kB

ProductLeaflet_WideGap350_EN.pdf CHE00124

2018-06-18 698 kB

T25_Product leaflet_FR.pdf

2018-06-18 619 kB
0 items found.
.

เครื่องมือแก้ปัญหาออนไลน์ - เปลี่ยนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนรั่วหรือไม่ ประสิทธิภาพการระบายความร้อนลดลงหรือไม่ ระบุสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจประสบกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นของคุณ หรือถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้น วิธีป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น ผ่านเครื่องมือแก้ปัญหาออนไลน์ของเรา วิศวกรเครื่องจักรที่มีประสบการณ์และมากความสามารถของเราพร้อมให้บริการคุณ หากจำเป็น

 

แก้ไขปัญหาเรื่องประเก็นในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นของคุณ

.

เพิ่มพูนทักษะและความรู้

เมื่อคุณซื้ออุปกรณ์ Alfa Laval เท่ากับคุณซื้อความสบายใจ แต่คุณยังต้องพึ่งพาผู้ควบคุมอุปกรณ์เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการพัฒนาความสามารถจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานประจำวันของคุณ หากคุณมีความต้องการการฝึกอบรมเฉพาะ โปรดแจ้งให้เราทราบ แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

 

ลงทะเบียนความสนใจการฝึกอบรมของคุณ

.

อะไหล่

เคล็ดลับเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนของคุณเป็นของแท้:

  • มองหาโลโก้ Alfa Laval บนชิ้นส่วนและบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีโลโก้และเครื่องหมายการค้า Alfa Laval พร้อมคำว่า "อะไหล่แท้" พิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์
  • ตรวจสอบรายการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นของแท้
  • ตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนที่พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง

วิธีการสั่งซื้ออะไหล่ Alfa Laval ของแท้

ค้นหาสำนักงาน Alfa Laval ในพื้นที่ของคุณและโทรหรือส่งอีเมลหาเรา

หรือ

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและส่งคำขอของคุณมาหาเรา สำนักงานขายในพื้นที่ของเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ 

Your contact details

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

 

.

เครื่องคิดค่าบริการ

ปะเก็นของคุณจะมีอายุใช้งานนานแค่ไหน

ด้วยการใช้เครื่องมือ GPredict™ ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Alfa Laval ที่ปรึกษาด้านบริการของเราสามารถประเมินอายุการใช้งานปะเก็นของคุณได้อย่างแม่นยำ เครื่องมือจะอาศัยการคำนวณที่แม่นยำโดยอิงจากอุปกรณ์เฉพาะและรายละเอียดการใช้งานที่เกี่ยวข้องของคุณ รวมถึงอุณหภูมิ วัสดุปะเก็น ไม่ว่าคุณจะใช้ปะเก็นแบบติดกาวหรือไม่ติดกาว และความถี่ในการเปิดเครื่องปฏิบัติงานในแต่ละปี ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถวางแผนการปรับสภาพใหม่ให้กับแผ่นทำความร้อนของคุณได้ เนื่องจากคุณทราบช่วงเวลาต้องเปลี่ยนปะเก็นใหม่ก่อนเสมอ ใช้ประโยชน์จาก GPredict™ ด้วยการคาดคะเนช่วงเวลาเปลี่ยนปะเก็นแบบกำหนดเองอ้างอิงจากการติดตั้งของคุณ* โดย ติดต่อเราได้แล้ววันนี้

รับการคาดการณ์ในแบบคุณเอง

Prediction of gasket lifetime

Gasket material: NBRP

NBRP is Alfa Laval’s unique nitrile performance grade for high temperatures

Max. operation temperature

This temperature range refers to 0-100°C (32-212°F).

 

0

25

50

75

100

Estimated number of openings per year

 

0

3

6

9

12

 

*GPredict™ estimates are valid only for clean water duties, or applications using other fluids that have no chemical impact on the gasket. Gasket lifetime predictions are not available for units that employ aggressive media.

.

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการทำให้เครื่องจักรเหมือนใหม่อีกครั้งเ

ประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทุกชนิดจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป อุปกรณ์ทำความสะอาดของ Alfa Laval (แบบ CIP) ช่วยให้การทำความสะอาดแบบไม่ต้องถอดชิ้นส่วนทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่เรายังคงแนะนำให้ส่งตัวเครื่องเพื่อเข้ารับบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงสภาพการใช้งานของเครื่องให้ดีเหมือนใหม่ 

การตรวจสอบประสิทธิภาพโดยวิศวกรที่ผ่านการรับรอง ช่วยให้คุณสามารถประเมินสภาพปัจจุบันของเครื่องและสามารถวางแผนสำหรับการหยุดทำงานได้อย่างง่ายดาย ในขั้นตอนบำรุงรักษา เราจะเปลี่ยนปะเก็น ปรับปรุงแผ่นความร้อน รวมทั้งเปลี่ยนแผ่นที่เสียหาย ด้วยชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้จาก Alfa Laval ทั้งหมดตามสเปคงเดิม 

การประเมินสภาพด้วยการส่องความร้อน (VCA)

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ไม่มีใครเทียบได้ของเรา Alfa Laval สามารถทำการตรวจสอบเครื่องแลกเป็นความร้อนแบบแผ่นที่ใช้ปะเก็นของคุณด้วยการส่องความร้อนในขณะที่ทำงานอยู่ ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ การใช้เทคโนโลยีกล้องอินฟราเรด เรายังประเมินประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่แท้จริงของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ จากนั้นเราจึงจะให้คำแนะนำแก่คุณตามการค้นพบและการวิเคราะห์ภาพความร้อนของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม

การทดสอบความสมบูรณ์

การทดสอบความสมบูรณ์ของ Alfa Laval เป็นบริการเชิงรุกที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่ใช้ปะเก็น ด้วยการทดสอบความสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยคุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น รอยแตกหรือรอยรั่วในแผ่นแชนเนล ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการที่จำเป็นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่คาดคิด คุณจึงสามารถวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และรับประกันความปลอดภัยของเครื่องจักร

เรียนรู้เพิ่มเติม