Dewaxing systems

การกำจัดไขออกจากน้ำมันช่วยเพิ่มความใสของน้ำมันบริโภคที่อุณหภูมิต่ำซึ่งช่วยให้สามารถบรรจุน้ำมันลงในขวดใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบของ Alfa Laval สำหรับกระบวนการแยกไขจะแยกไขและกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ประกอบด้วยไขอย่างปลอดภัย วางใจได้ และมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นการแยกไขที่ครอบคลุมจาก Alfa Laval ช่วยให้คุณลดต้นทุนการกลั่น เพิ่มรายได้จากการกู้คืนน้ำมัน และเพิ่มผลผลิตน้ำมันบริโภคที่ผ่านการกลั่นของคุณ

Dewaxing and other modifications

เพิ่มความใสของน้ำมันและผลผลิตโดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแยกไขของคุณ

  • ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
  • กระบวนการแยกไขและการกรองที่มีประสิทธิภาพ
  • ผลผลิตสูงสุดพร้อมการสูญเสียที่น้อยที่สุด
  • การดำเนินงานที่ง่ายดายด้วยระบบอัตโนมัติและการควบคุมอย่างเต็มที่
  • คุณภาพและความคงตัวของน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
การแยกไขจำเป็นต่อการเพิ่มความคงตัวของน้ำมันบริโภคและป้องกันการเกิดผลึกและความขุ่นมัวที่อุณหภูมิต่ำ การจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากน้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันข้าวโพด และน้ำมันเมล็ดฝ้ายดิบได้นั้นต้องอาศัยระบบที่เหมาะสมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการในกระบวนการของคุณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้คำนึงถึงปัจจัยอย่างคุณภาพของน้ำมันที่ป้อน ความสามารถในการรองรับ สภาพน้ำทิ้ง คุณภาพของน้ำมันกลั่นที่ต้องการ สำหรับน้ำมันกลั่นที่มีความเสถียรซึ่งผ่านการทดสอบด้วยความเย็น คุณสามารถไว้วางใจระบบการแยกไขแบบเปียก แห้ง และแบบผสมที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยกาลเวลาแล้วของ Alfa Laval ไม่ว่าคุณจะเจอความท้าทายในการแยกไขแบบใด คุณก็วางใจ Alfa Laval ได้สำหรับโซลูชั่นที่ครอบคลุมและวางใจได้ บริการระดับโลก การสนับสนุนในแต่ละพื้นที่ และความสบายใจ
.

ระบบสำหรับกระบวนการแยกไขของน้ำมันบริโภค

ระบบการแยกไขของ Alfa Laval จะกำจัดไขออกจากน้ำมันดิบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการกลั่นทางกายภาพโดยใช้การกำจัดยางเหนียวแบบเย็นด้วยเอนไซม์หรือกระบวนการกลั่นแบบเย็นทางเคมีที่ผสมผสานการแยกไขแบบเปียก เช่น ระบบหลายไขและระบบไขรวม กับระบบการแยกไขแบบแห้ง

ระบบการกำจัดยางเหนียวแบบเย็นด้วยเอนไซม์ของ Alfa Laval

กระบวนการกลั่นทางกายภาพนี้ใช้ เครื่องแยกชนิดหมุนเหวี่ยง สองเครื่องในระบบ และประกอบด้วย การกำจัดยางเหนียวด้วยเอนไซม์ เพื่อให้ยางเหนียวเกาะตัวกัน ต่อด้วยการตกผลึกไขที่อุณหภูมิต่ำ (การแยกไข/การแยกสารที่มีจุดหลอมเหลวต่างกัน) เพื่อกำจัดไขรวมทั้งฟอสฟาไทด์ที่ตกตะกอนจากน้ำมันโดยเครื่องแยก ส่วน เครื่องแยก ตัวที่สองใช้สำหรับล้างน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดฟอสฟาไทด์

ระบบ Alfa Laval Multi Wax

กระบวนการกลั่นทางเคมีนี้ผสมผสานเทคนิคการกลั่นพร้อมการทำให้มีสภาวะเป็นกลางที่มีประสิทธิภาพสูงของกระบวนการ Alfa Laval Multi Mix เข้ากับการทำความเย็นสำหรับน้ำมัน การตกผลึกไข การล้างด้วยความเย็น และการกำจัดไขด้วยน้ำในลำดับถัดมา เทคนิคเหล่านี้คล้ายคลึงกับเทคนิคที่พัฒนาโดย Alfa Laval สำหรับการแยกส่วน น้ำมันปาล์ม ด้วยการใช้ เครื่องแยก ในระบบสามตัว กระบวนการนี้ส่งผลให้ได้น้ำมันที่ผ่านการกลั่นเป็นอย่างดีซึ่งมีการสูญเสียในระดับที่สมเหตุสมผลสำหรับน้ำมันที่มีกรดไขมันอิสระในระดับสูง

ระบบ Alfa Laval Combi Wax

กระบวนการกลั่นทางเคมีนี้ผสมผสานการแยกไขแบบเปียกโดยใช้ เครื่องแยก ในระบบสองตัวกับการทำให้มีสภาวะเป็นกลางด้วยความเย็นและการตกผลึกไขพร้อมกัน ต่อด้วยการกำจัดไขและไขสบู่

How it works

.

กระบวนการแยกไขมีการดำเนินการอย่างไร

การแยกไขแบบเปียกและการแยกไขแบบแห้ง

ในกรณีส่วนใหญ่ จำเป็นต้องทราบว่าการแยกไขแบบเปียกอย่างเดียวจะกำจัดไขในปริมาณที่เพียงพอต่อการได้มาซึ่งความคงตัวของน้ำมันที่จำเป็นต่อการผ่านการทดสอบด้วยความเย็น 24 ชั่วโมง ซึ่งตรงนี้อิงจากน้ำมันดอกทานตะวันคุณภาพเฉลี่ยที่มีปริมาณไข 600 ppm ในขณะเดียวกัน การแยกไขแบบเปียกยังสามารถดำเนินการกับน้ำมันที่มีปริมาณไขถึง 2,000 ppm อย่างไรก็ตามตรงนี้อาจกระทบต่อผลการทดสอบด้วยความเย็น การแยกไขแบบแห้งยังมีข้อจำกัด เช่น ต้องมีปริมาณไขสูงสุด 900 ppm จึงจะทำให้วัตถุดิบตั้งต้นผ่านการทดสอบด้วยความเย็น 24 ชั่วโมง เพื่อให้กำจัดไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันผู้ผลิตน้ำมันบริโภคหลายรายผสมผสานกระบวนการแยกไขแบบเปียกกับการแยกไขแบบแห้งเข้าด้วยกันในโรงกลั่น การผสมผสานนี้ช่วยให้ผู้ผลิตน้ำมันสามารถผ่านการทดสอบด้วยความเย็น 72 ชั่วโมง

กระบวนการแยกไขแบบแห้งประกอบด้วยการผสมน้ำมันกับผงช่วยกรอง ต่อด้วยการทำความเย็นและการบ่ม การทำให้เย็นลงอย่างช้าๆ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลึกใดก็ตามที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้ตัวกรองอุดตัน การเติมผงช่วยกรองยังเป็นการควบคุมการก่อให้เกิดการขยายขนาดของผลึก เนื่องจากฟอสฟาไทด์ส่งเสริมการขยายขนาดของผลึก การฟอก เพื่อกำจัดสารประกอบเหล่านี้จึงเกิดขึ้นก่อนกระบวนการแยกไขแบบแห้ง

ผงช่วยกรองเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และปริมาณของสารช่วยกรองจะสัมพันธ์กับปริมาณของไขในน้ำมันที่ป้อน อัตราการเติมจะแตกต่างกันออกไป และปริมาณสารช่วยกรองที่จำเป็นอาจมากถึง 10 เท่าของปริมาณไข สารช่วยกรองที่ใช้แล้วมีน้ำมันมากถึง 60% ซึ่งทำให้การเติมผงช่วยกรองในปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ 

การกำจัดไขและผงช่วยกรองดำเนินการโดยใช้ตัวกรองลีฟฟิลเตอร์แบบใช้แรงดันซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติและอาศัยการควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานในระดับที่น้อยที่สุด เมื่อผสมผสานเข้ากับการทำงานของ PLC-ตัวกรองแบบควบคุม เทคนิคการทำความเย็นสำหรับน้ำมันแบบพิเศษจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากตัวกรองอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตของน้ำมันแปรรูป