Degumming systems

ได้น้ำมันบริโภคที่มีรสชาติดีขึ้นและอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นด้วยระบบกระบวนการกำจัดยางเหนียวที่นำยางเหนียวที่เติมน้ำได้และเติมน้ำไม่ได้ รวมถึงฟอสโฟลิพิด โปรตีน คาร์โบไฮเดรต สารประกอบไนโตรเจน คลอไรด์ (สารตั้งต้นของ 3-MCPD) โลหะ และสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ละลายน้ำออกจากไขมันและน้ำมันทุกประเภท ด้วยกระบวนการปรับสภาพน้ำมันของ Alfa Laval ทั้งการกำจัดยางเหนียวแบบพิเศษ การกำจัดยางเหนียวด้วยกรด การกำจัดยางเหนียวด้วยเอนไซม์ และการกำจัดยางเหนียวด้วยน้ำ คุณก็จะสามารถแยกยางเหนียวออกจากน้ำมันบริโภค ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มคุณภาพและผลผลิตได้มากที่สุด

degumming for edible oil 640x360

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการกำจัดยางเหนียวของคุณ

  • เพิ่มคุณภาพน้ำมันบริโภค อายุการเก็บรักษา และผลผลิตให้ได้มากที่สุด
  • ลดปริมาณยางเหนียวและต้นทุนการดำเนินงานอื่นๆ ในโรงกลั่นน้ำมันให้เหลือน้อยที่สุด
  • ลดการสูญเสียน้ำมันที่เป็นกลางและค่าสาธารณูปโภค
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มเวลาทำงานและอายุการใช้งาน
  • ลดสารตั้งต้น 3-MCPD ให้เหลือน้อยที่สุด
Alfa Laval ไม่เพียงแต่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับเรา แต่ยังเป็นพันธมิตร ผู้ให้คำแนะนำ และเพื่อนอีกด้วย" - Valeriy Fedorenkov ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค Odessa Maslozhircombinat
เนื่องจากขั้นตอนที่เป็นนวัตกรรมนี้ เราจึงได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของผลผลิตน้ำมันและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน ทำให้โรงงานของเราใช้ประโยชน์จากศักยภาพของโรงงานได้ดียิ่งขึ้นอีก" - Luis Palacios ผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรมของ Molinos ประจำบริษัท Molinos Río de la Plata
.

ระบบการกำจัดยางเหนียวอเนกประสงค์สำหรับการกลั่นน้ำมันบริโภค

ได้ความยืดหยุ่นที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าการกลั่นน้ำมันบริโภคของคุณมีความน่าเชื่อถือและคุ้มค่าอย่างยิ่ง เลือกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบการกำจัดอย่างเหนียวที่หลากหลายของ Alfa Laval ซึ่งรวมถึง เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบจาน, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น และ เครื่องผสมที่มีประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ทุกชิ้นแยกส่วนได้และง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษา สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบขั้นตอนการดำเนินงานปรับสภาพที่มีอยู่โดยใช้เป็นอุปกรณ์แบบแยกเดี่ยวหรือออกแบบและเสริมประสิทธิภาพให้เป็นระบบที่ครอบคลุม

การกำจัดยางเหนียวด้วยน้ำ

สำหรับการกำจัดยางเหนียวที่เติมน้ำได้โดยใช้ เครื่องผสม และ เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบจานของ Alfa Laval ยางเหนียวที่ทำให้แห้งแล้วสามารถใช้ในการผลิตเลซิตินซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่มีคุณค่า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดยางเหนียวด้วยน้ำ

การกำจัดยางเหนียวด้วยเอนไซม์

สำหรับการกำจัดยางเหนียวที่เติมน้ำได้และเติมน้ำไม่ได้ คลอไรด์ (สารตั้งต้นในการสร้าง 3-MCPD ในกระบวนการกลั่นขั้นปลาย) โดยใช้ เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบจาน และ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของ Alfa Laval

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดยางเหนียวด้วยเอนไซม์

การกำจัดยางเหนียวแบบพิเศษ

สำหรับการกำจัดยางเหนียวที่เติมน้ำได้และเติมน้ำไม่ได้โดยใช้กรดหรือกรดและโซดาไฟรวมกัน รวมทั้ง เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบจาน ที่ทำความสะอาดตัวเองของ Alfa Laval ที่มีจานแยก CentrizoomTM แบบพิเศษ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดยางเหนียวแบบพิเศษ

การกำจัดยางเหนียวด้วยกรด

สำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีลักษณะเหมือนยางเหนียวและโลหะจากไขมันสัตว์โดยใช้ เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบจานของ Alfa Laval

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดยางเหนียวด้วยกรด 

How it works

.

การกำจัดยางเหนียวดำเนินการอย่างไร

การกำจัดยางเหนียวด้วยน้ำ

กระบวนการที่ค่อนข้างง่ายและคุ้มค่านี้จะช่วยกำจัดยางเหนียวออกให้ได้มากที่สุดในขั้นตอนการปรับสภาพ ยางเหนียวที่ถูกกำจัดออกตรงนี้โดยทั่วไปจะถูกทำให้แห้งจนทำให้เกิดเลซิตินซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตามหากต้องการ ยางเหนียวอาจถูกส่งกลับไปเป็นผงในโรงแยกแทน

การกำจัดยางเหนียวอย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีวัสดุน้อยลงที่จำเป็นต้องกำจัดในขั้นปลายในระหว่างการทำให้มีสภาวะเป็นกลาง นอกจากนี้ยังทำให้มีไขสบู่ที่ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนน้อยลงที่ต้องมีการปรับสภาพเพิ่มเติมหรือกำจัดทิ้ง

Water degumming process

การกำจัดยางเหนียวด้วยน้ำและเอนไซม์

ในการกำจัดยางเหนียวในน้ำมันที่มีปริมาณฟอสโฟลิพิดสูงและสูงมาก Alfa Laval แนะนำวิธีการกำจัดยางเหนียวด้วยน้ำและเอนไซม์ ซึ่งเอนไซม์ฟอสโฟลิเพส C (PLC) จะทำให้ฟอสโฟลิพิดแตกตัวเป็น ไดเอซิลกลีเซอรอล (DAG) และชิ้นส่วนเอสเทอร์ที่ละลายน้ำได้และทนต่อฟอสเฟตซึ่งจะช่วยลดปริมาณยางเหนียว ลดการสูญเสียน้ำมันให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มผลผลิตน้ำมันที่เป็นกลาง

Enzymatic degumming process

การกำจัดยางเหนียวอย่างล้ำลึกด้วยเอนไซม์

การปรับสภาพน้ำมันเมล็ดด้วยกรดในปริมาณเล็กน้อยจะช่วยกำจัดยางเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ในระดับที่ต่ำเพียงพอที่จะทำให้ดำเนินการแปรรูปต่อไปได้ การเติมน้ำด่างที่เจือจางจะช่วยให้สามารถปรับค่า pH ได้ก่อนที่จะให้เอนไซม์ที่เหมาะสม เอนไซม์ฟอสโฟลิเพส A (PLA) จะแปลงยางเหนียวทั้งแบบเติมน้ำได้และเติมน้ำไม่ได้ให้เป็นยางเหนียว-ไลโซและกรดไขมันอิสระ ยางเหนียว-ไลโซชอบรวมกับน้ำมากกว่าซึ่งจะทำให้กำจัดออกจากน้ำมันได้ง่ายยิ่งขึ้นในระหว่างการหมุนเหวี่ยง นอกจากนี้ การกำจัดยางเหนียวอย่างล้ำลึกด้วยเอนไซม์ยังช่วยลดสารประกอบคลอรีนที่มีอยู่ซึ่งนำไปสู่การสร้าง 3-MCPD หากไม่ถูกกำจัดออกไป ได้อย่างมีนัยสำคัญ

Enzymatic deep degumming process

การกำจัดยางเหนียวด้วยกรด

ด้วยการผสมกรดซิตริกปริมาณเล็กน้อยกับน้ำอย่างเข้มข้นที่อุณหภูมิที่มีการควบคุม กระบวนการกลั่นไขมันสัตว์นี้จะช่วยให้สามารถแยกยางเหนียว สิ่งปนเปื้อนที่มีลักษณะเหมือนยางเหนียว และโลหะออกจากไขมันสัตว์ที่กำหนด

การกำจัดยางเหนียวแบบพิเศษ

ด้วยการเติมกรดที่เหมาะสมปริมาณเล็กน้อยและน้ำด่างเจือจางที่อุณหภูมิที่ควบคุมอย่างระมัดระวัง กระบวนการกลั่นน้ำมันเมล็ดทางกายภาพนี้จะช่วยให้สามารถแยกยางเหนียวทั้งแบบที่เติมน้ำได้และเติมน้ำไม่ได้ออกจากน้ำมันที่กำหนด ยางเหนียวที่ถูกกำจัดออกมีความหนืดสูง อย่างไรก็ตาม เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบจาน ที่ทำความสะอาดด้วยตนเองของ Alfa Laval ที่ติดตั้งช่องจานแยก CentrizoomTM แบบพิเศษก็สามารถรับมือได้อย่างง่ายดาย คุณภาพของน้ำมันที่ได้จะช่วยให้สามารถทำการแปรรูปต่อไปได้ ยกเว้นในกรณีที่มีน้ำมันเมล็ดคุณภาพต่ำ เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย น้ำมันเหล่านี้อาจต้องมี การทำให้มีสภาวะเป็นกลาง อย่างเต็มที่โดยใช้สารกัดกร่อน เพื่อกำจัดกรดไขมันอิสระและยางเหนียวที่ตกค้างหรือใช้ กระบวนการ Combi Mix (ดูด้านล่าง)

Special degumming process

กระบวนการ Combi Mix

กระบวนการสองขั้นตอนนี้ให้ความยืดหยุ่นที่คุณต้องการในการแปรรูปน้ำมันเมล็ดคุณภาพดีที่ต้องมีการกลั่นทางกายภาพเช่นเดียวกับน้ำมันคุณภาพต่ำซึ่งการทำให้มีสภาวะเป็นกลางโดยใช้โซดาไฟเป็นวิธีการเดียวที่ได้ผลในการกำจัดสิ่งปนเปื้อน

เลือกจากระบบการกำจัดยางเหนียวที่ครอบคลุมของ Alfa Laval ซึ่งประกอบด้วยการกำจัดยางเหนียวแบบพิเศษ การกำจัดยางเหนียวด้วยกรด การกำจัดยางเหนียวด้วยเอนไซม์ และการกำจัดยางเหนียวด้วยน้ำ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

จะมีวิธีไหนที่ดีกว่านี้ในการลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของน้ำมันบริโภคของคุณให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นฟอสโฟลิพิด โปรตีน คาร์โบไฮเดรต สารประกอบไนโตรเจน คลอไรด์ (สารตั้งต้นของ 3-MCPD) โลหะ และสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ละลายน้ำ คุณก็มั่นใจได้ว่ากระบวนการกำจัดยางเหนียวของ Alfa Laval ที่เลือกนั้นจัดการได้หมด