Beer and beverage concentration

โซลูชัน Alfa Laval สําหรับการทำความเข้มข้นของเบียร์และเครื่องดื่มจะดึงน้ำออกจากเบียร์ ไวน์ และไซเดอร์หลังจากการหมัก การใช้กระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสแรงดันสูงและอุณหภูมิต่ำทําให้เกิดความเข้มข้นที่มีคุณภาพสูง ส่วนผสมเครื่องดื่มเข้มข้นสําหรับการขายต่อหลังผสมน้ำจะมีรสชาติ กลิ่น และปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ซัพพลายเชนแบบอ้างอิงตามส่วนผสมเข้มข้นจะช่วยลดค่าบรรจุภัณฑ์และค่าจัดส่ง ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดส่งโลจิสติกส์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการจำหน่าย

Bulk beer can 640x360

ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และเพิ่มโปรไฟล์ความยั่งยืนของคุณด้วยเบียร์และเครื่องดื่มเข้มข้นคุณภาพสูง

  • ลดต้นทุนการขนส่งเนื่องจากปริมาณการจัดส่งที่ลดลงด้วยเบียร์และเครื่องดื่มเข้มข้น
  • ลดต้นทุนซัพพลายเชนโดยรวมเนื่องจากปริมาตรส่วนผสมเบียร์และเครื่องดื่มเข้มข้นในบรรจุภัณฑ์ ที่จัดเก็บและการขนส่งลดลง
  • ลดการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ ณ จุดขาย เช่น บาร์และร้านอาหาร
  • เมื่อเติมน้ำในส่วนผสมเข้มข้น เบียร์จะมีรสชาติ กลิ่น และปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

รับโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับความต้องการในการทำความเข้มข้นของเครื่องดื่มจากระบบทำความเข้มข้นเบียร์และเครื่องดื่มของ Alfa Laval โซลูชันขนาดกะทัดรัด เชื่อถือได้ และประหยัดพลังงานเหล่านี้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ และการจ่ายเบียร์ดราฟท์ที่โรงงานบรรจุภัณฑ์แบบจํานวนมากและ ณ จุดขาย ซึ่งหมายถึงความสามารถในการผลิตและผลผลิตที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินทุนลดลง และการจัดจำหน่ายที่ยั่งยืนมากขึ้น

ลดต้นทุนการขนส่งจํานวนมากลงประมาณ 65% ในขณะที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของซัพพลายเชนด้วยระบบทำความเข้มข้นเบียร์และเครื่องดื่มของ Alfa Laval

.

ตัวอย่างการรับรส: แบบผสมใหม่

Revos Sanitized Client Sensory Data

                 การเปรียบเทียบเบียร์สดและส่วนผสมเบียร์เข้มข้น Revos แบบผสมใหม่

 

 

 

 

วิธีการ

  • เบียร์ลาเกอร์แบบผสมใหม่อยู่ภายใต้การทดสอบการรับรสที่อธิบายโดยละเอียด
  • คะแนนจะถูกเฉลี่ยไปตามกลุ่มผู้ทดสอบกลุ่มใหญ่

ผลลัพธ์

การทดสอบการรับรสเผยให้เห็นความแตกต่างน้อยมากจนถึงไม่มีความแตกต่างระหว่าง (เบียร์สด) ที่ไดัรับการควบคุมและ(เบียร์ผสมใหม่) ที่ทำการทดสอบ

.

กระบวนการทำความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง การออกแบบที่ถูกสุขลักษณะ

ระบบทำความเข้มข้นเบียร์และเครื่องดื่มของ Alfa Laval มีตัวกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์พร้อมโครงสร้างรูเมมเบรนที่แน่นเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้น้ำไหลผ่านได้ง่ายในขณะที่ยังคงรักษาปริมาณแอลกอฮอล์ กลิ่น โปรตีนและน้ำตาลไว้ในส่วนผสมเข้มข้น ตัวกรองเมมเบรนทนต่อแรงดันสูง - ช่วยให้มีปัจจัยความเข้มข้นที่สูงขึ้น และกําจัดเดดโซนในระหว่างการทําความสะอาดในสถานที่ (CIP) ซึ่งหมายถึงเวลาทํางานมากขึ้นและมาตรฐานการออกแบบให้ถูกสุขลักษณะสูงขึ้นพร้อมการทําความสะอาดเมมเบรนเต็มรูปแบบ

 

ระบบที่ประหยัดพื้นที่และประหยัดพลังงาน

การเลือกเทคโนโลยีการทำความเข้มข้นแบบรีเวิร์สออสโมซิสของ Alfa Laval ส่งผลให้ระบบประหยัดพื้นที่ด้วยค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนที่ต่ำกว่าและความต้องการพลังงานต่ำกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีการทำความเข้มข้นแบบแช่แข็งหรือฟอร์เวิร์ดออสโมซิส นอกจากนี้ระบบทำความเข้มข้นเบียร์และเครื่องดื่มของ Alfa Laval ไม่จําเป็นต้องมีการไล่ก๊าซแบบป้อน จึงช่วยป้องกันการสูญเสียรสชาติ

 

ปริมาณงานมากขึ้น ต้นทุนต่ำกว่า

การเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์สําหรับเครื่องดื่มแต่ละชนิดจะเพิ่มปริมาณงานสูงสุดและลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่ยังคงรักษาโปรไฟล์รสชาติของผลิตภัณฑ์ไว้

การใช้งาน Alfa Laval Revos 

Revos transport icon 

การขนส่งจํานวนมาก

ประหยัด 5-15 ยูโรต่อ hl ในการขนส่งเรือบรรทุก 

Revos beer icon

 

เครื่องจ่ายเบียร์ดราฟท์ 

ห้องเก็บเบียร์ดราฟท์ Revos: ยอมให้บาร์ให้เสิร์ฟเบียร์หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ จากถังส่วนผสมเข้มข้น

เครื่องจ่ายเบียร์ดราฟท์แบบเคลื่อนที่ของ Revos: ให้โซลูชั่นการเสิร์ฟขนาดกะทัดรัดสําหรับสถานที่ตามฤดูกาล

ผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไร

Revos How it works

 

 

ระบบทำความเข้มข้นเบียร์และเครื่องดื่ม Alfa Laval ใช้กระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสแรงดันสูง และอุณหภูมิต่ำ การทํางานที่ความดันสูงกว่า 120 บาร์ (1,700 psi) บรรลุปัจจัยการทำความเข้มข้นที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณและต้นทุนการจัดส่ง

เพื่อให้ได้ส่วนผสมเข้มข้นที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์จะไหลผ่านตัวกรองเมมเบรนที่เป็นกรรมสิทธิ์ เมมเบรนช่วยให้น้ำไหลผ่านเนื่องจากขนาดรูและขั้ว แต่ป้องกันทางไหลของโปรตีน น้ำตาล กลิ่น และแอลกอฮอล์ น้ำไหลผ่านเมมเบรนในขณะที่เครื่องดื่มที่มีแรงดันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อไหลไปตามเมมเบรน

3D/VR ระบบทำความเข้มข้น Revos

รับชมโมดูลการทำความเข้มข้น Revos ของเราแบบ 360 องศาในระยะใกล้ สํารวจแบบจำลอง 3 มิติหรือรวมประสบการณ์ของคุณเข้ากับฮาร์ดแวร์ VR

Revos640x360new
.

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับระบบทำความเข้มข้น Revos

ค้นหาคําตอบสําหรับคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบทำความเข้มข้น Revos ได้ที่นี่

cerveza industria ALfa Laval

การทดสอบนำร่องและการเช่าระบบทำความเข้มข้นเบียร์และเครื่องดื่ม

ทำการทดสอบระบบทำความเข้มข้น Revos ของ Alfa Laval ส่งเบียร์หรือเครื่องดื่มของคุณแปดถังไปยังหนึ่งในสองไซต์ทดสอบของ Alfa Laval (ทั้งในสหรัฐอเมริกาหรือเดนมาร์ก) และมีร่วมทำการทดสอบในสถานที่และตรวจสอบประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเช่าและทดสอบเครื่องจักรขนาดเชิงพาณิชย์เพื่อกําหนดปริมาณส่วนผสมเข้มข้นและคุณภาพของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของคุณ

 

.

บริการ

การบริการระบบอาหาร

การบริการระบบอาหารของ Alfa Laval ช่วยขยายประสิทธิภาพของระบบอาหารของคุณโดยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการของคุณให้สูงสุด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:

  • ปรับปรุงการดําเนินงานของคุณได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน
  • มุ่งเน้นไปที่เวลาการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพ และความพร้อมใช้งาน
  • เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุดตลอดวงจรชีวิตของระบบอาหารของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอบริการของเรา

service men with ipad

.

การใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

คุณสนใจการใช้งานแบบใด *
คุณต้องการรับการสัมมนาทางเว็บแบบออนดีมานด์ คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต และข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการหรือไม่
Multiple or single choice

ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรักษาและ ประมวลผล ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณอาจสนใจ...