2564-11-01 Product news

การทำความเข้มข้นเบียร์ด้วย RevosTM – อนาคตของการผลิตและจัดจําหน่ายเบียร์ | การสัมมนาทางเว็บ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Alfa Laval ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทนวัตกรรมอเมริกา Sandymount Technologies ซึ่งได้พัฒนาระบบ Revos ที่เป็นเอกลักษณ์สําหรับการทำความเข้มข้นเบียร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ระบบจะใช้กระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสแรงดันสูงและอุณหภูมิต่ำเพื่อดึงน้ำออกจากเบียร์ในขณะที่ยังคงรักษาระดับแอลกอฮอล์ กลิ่น และรสชาติ จากนั้นจะผสมส่วนผสมเข้มข้นใหม่ในภายหลัง ทั้งในโรงงานบรรจุภัณฑ์แบบจํานวนมากซึ่งบรรจุใส่ขวด กระป๋อง หรือถัง หรือในสถานที่ เช่น บาร์ ซึ่งเสิร์ฟโดยใช้ระบบจ่ายเบียร์ดราฟท์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งพัฒนาโดย Sandymount ระบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งส่วนผสมเบียร์และเครื่องดื่มเข้มข้นมาตรฐานอื่น ๆ และเพื่อดึงแอลกอฮอล์และน้ำเพื่อผลิตส่วนผสมเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น พร้อมผลพลอยได้ที่เป็นน้ำ-เอทานอลที่สะอาด ซึ่งสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นสําหรับฮาร์ดเซลเซอร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ได้ เทคโนโลยีนี้จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถนําซัพพลายเชนแบบอ้างอิงตามส่วนผสมเข้มข้นไปใช้ซึ่งช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์และค่าขนส่ง และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ในขณะที่ลดความซับซ้อนของโลจิสติกส์การจัดส่งและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของระบบการจัดจําหน่ายเครื่องดื่ม

23 กันยายน 2021

ในการสัมมนาทางเว็บฟรีนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ: 

  • ระบบ Revos ผลิตส่วนผสมเบียร์เข้มข้นคุณภาพสูงด้วยการเก็บรักษารสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้อย่างเต็มรูปแบบ 
  • Revos-NA สามารถดึงน้ำและเอทานอลเพื่อผลิตส่วนผสมเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์เข้มข้นได้อย่างไร พร้อมผลพลอยได้น้ำ-เอทานอลที่สะอาด 
  • ระบบจ่ายเบียร์ดราฟท์ Sandymount ช่วยให้สามารถควบคุมการผสมส่วนผสมเบียร์เข้มข้นใหม่ได้อย่างระมัดระวัง ณ จุดให้บริการได้อย่างไร 
  • ส่วนผสมเบียร์เข้มข้นแบบผสมใหม่จะให้รสชาติที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันกับเบียร์ดั้งเดิม ทั้งในการทดสอบการรับรสโดยไม่บอกว่าเป็นแบรนด์ใด หลังการทดสอบการบ่มและการบ่มแบบบังคับ 

เกี่ยวกับผู้บรรยาย : 

Ronan McGovern เป็นอดีต CEO ของ Sandymount Technologies และตอนนี้เป็น Business Developer ที่ Alfa Laval Ronan ได้รับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก University College Dublin และปริญญาโทและปริญญาเอกจาก MIT

John Ioannou เป็นส่วนหนึ่งของทีม Sandymount Technologies มาตั้งแต่ปี 2017 ปัจจุบันยังคงทํางานกับระบบทำความเข้มข้น Revos ที่ Alfa Laval ในฐานะผู้จัดการกระบวนการ Revos John ยังเป็นผู้นําในการพัฒนาเครื่องจ่ายเบียร์ดราฟท์ Revos John ได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจาก Drexel University

ใครที่จะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาทางเว็บนี้ : 

  • โรงเบียร์ที่สนใจในการทำความเข้มข้นของเบียร์ 
  • โรงเบียร์ที่สนใจในการผลิตและการทำความเข้มข้นของเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำหรือไม่มีแอลกอฮอล์ (LAB/NAB) 
  • ผู้ผลิตฮาร์ดเซลท์เซอร์และเครื่องดื่มมอลต์เบสใสอื่น ๆ 
  • โรงงานบรรจุภัณฑ์ปลีกสําหรับเบียร์และเครื่องดื่ม 

คุณอาจสนใจใน: 

Alfa Laval - โมดูลการเพิ่มแอลกอฮอล์ในเบียร์ 

 

啤酒浓缩设备

โปรดกรอกแบบฟอร์มเพื่อชมบันทึกของการสัมมนาทางเว็บ

คุณต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับการสัมมนาทางเว็บและข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเราในอนาคตหรือไม่

ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรักษาและ ประมวลผล ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

RelatedContent