การจัดการน้ำเสียในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ในการผลิตน้ำมันปาล์มนั้น มีการประมาณการว่า จะเกิดน้ำทิ้งจากการผลิตปาล์มน้ำมัน (Palm Oil Mill Effluent หรือ POME) 0.65 ตันต่อทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch หรือ FFB) หนึ่งตัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐต่างๆ ได้มีการออกกฎระเบียบด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ในประเทศมาเลเซีย มีนโยบายการดักจับก๊าซมีเทนหรือการหลีกเลี่ยงก๊าซมีเทนเพื่อเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจำกัดความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ที่เข้มงวดและควบคุมสีน้ำทิ้งตามมาตรฐานสถาบันผู้ผลิตสีย้อมในสหรัฐอเมริกา (ADMI) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ผู้ผลิตจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเพื่อจัดการกับมลพิษที่เป็นอันตรายนี้ การเพิ่มบ่อน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องไม่ใช่คำตอบ

.

Palm Oil Mill Effluent evaporation (POMEvap) technology

POMEvap is most attractive to those who are looking for methane avoidance as a compliance method. Combining the big benefits of Alfa Laval’s evaporation and separation, raw POME is distilled into solid concentrate which can further recover the last drop of oil and produce colourless liquid distillate meeting both ADMI color standard and BOD of approximately 20 ppm.

Alfa Laval POMEvap benefits

  • Helps you to achieve methane avoidance compliance
  • Improve your plant's OER up to 0.35%
  • Output meets < 20 ppm BOD and < 100 ADMI colour standard
  • Is a non-biological process
  • Is simple and cost effective.
.

Waste decanter module for POME

Alfa Laval also designs and supplies solutions based on decanters for dewatering palm oil mill effluent (POME) and de-sludging of anaerobic ponds. The waste decanter module system can be designed to be mobilized from site to site, which helps customer to save footprint and installation cost. With high centrifugal force, decanter produces a dryer solid compares to other technology, which translates to lower disposal cost. The total cost of ownership is competitive considering the capital cost, maintenance cost, polymer consumption, utilities, cake disposal cost, especially when it involves higher capacity of POME.

.

ก้าวนำคู่แข่งของคุณ

Alfa Laval มีศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานขาย และศูนย์บริการใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

Alfa Laval ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

.

Would you like to get in touch?

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล

.
.

ประสบการณ์จากลูกค้าของเรา:

ลดเวลาสูญเปล่าให้กับกระบวนการแปรรูปน้ำมันปาล์มปริมาณมาก

ลองมาดูว่า ทำไมบริษัท Kilang Sawit Bukit Bandi ถึงเลือกใช้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกับการผลิตน้ำมันปาล์มแบบตลอด 24 ชั่วโมง