energy separators landing page hero img

อุตสาหกรรมเคมีและการผลิต

กระบวนการอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้นผ่านการแยกที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการทางเคมีและอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับการแยกส่วนที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการกำจัดสิ่งปนเปื้อนและอนุภาคออกจากของเหลวอุตสาหกรรมหรือเพื่อแยกสารเคมีตามข้อกำหนดที่แน่นอน เครื่องแยกส่วน Alfa Laval เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นสำหรับความต้องการการแยกเฉพาะของคุณและช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

เครื่องแยกส่วนสำหรับกระบวนการอุตสาหกรรม

เครื่องแยกส่วนของ Alfa Laval สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดโดยการกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากของเหลวที่จำเป็นในการผลิต การแยกเป็นโซลูชันที่ง่ายและได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานพร้อมกับปรับปรุงความยั่งยืน

separators for manufacturing industry vignette

เครื่องแยกส่วนสำหรับอุตสาหกรรมเคมี

Alfa Laval ทราบดีว่ากระบวนการทางเคมีและสารเคมีที่ปลอดภัยทั้งหมดมีความเปราะบาง และการแยกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็เป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเครื่องแยกส่วนหมุนเหวี่ยงของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องทุกครั้งด้วยวิธีที่ยั่งยืนที่สุด

separators for chemical industry vignette

บริการในช่วงเวลาที่ท้าทาย

เราทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายซึ่งการเข้ารับบริการอาจเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่การบำรุงรักษาและการบริการอุปกรณ์ Alfa Laval ของคุณสามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อคุณและอุปกรณ์ของคุณกับวิศวกรบริการของเรา

AL Service camp v1 200414-640x360.jpg
.