Deodorization systems

ระบบกระบวนการขจัดกลิ่นใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าและไอน้ำน้อยลงในการขจัดกลิ่นหรือลดกรดในน้ำมันบริโภค โดยทำให้น้ำมันปราศจากกลิ่น รส สีที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารระเหยง่ายอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัยและวางใจได้ ไม่ว่าจะเป็นการขจัดกลิ่นปาล์ม ถั่วเหลือง น้ำมันเรพซีด หรือน้ำมันบริโภคอื่นๆ กระบวนการที่สำคัญนี้ช่วยลดสารระเหยที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมาก รวมทั้งการก่อตัวของไกลซิดิลเอสเทอร์ (GE) และไอโซเมอร์กรดไขมันทรานส์ (TFA) รับการบำบัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น

deodorization edible oil 640x360

ไว้วางใจระบบการขจัดกลิ่นของ Alfa Laval ในการขจัดกลิ่นและสารระเหยง่ายที่ทำให้คุณภาพน้ำมันลดลงและเพิ่มผลผลิตน้ำมันบริโภคของคุณให้สูงที่สุด

  • ระบบการขจัดกลิ่นที่เชื่อถือได้ ใช้งานได้หลากหลาย และใช้งานง่ายสำหรับการกลั่นน้ำมันบริโภค
  • ประสบการณ์มากมายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขจัดกลิ่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการ
  • คุณภาพผลิตภัณฑ์และผลผลิตสูงสุด
  • การสูญเสียผลิตภัณฑ์และการใช้สาธารณูปโภคน้อยที่สุด
  • กำจัด GE ที่ดียิ่งขึ้นให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 0.5 ppm

รับระบบการขจัดกลิ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันบริโภคของคุณให้ได้มากที่สุด ระบบการขจัดกลิ่นของ Alfa Laval แบบแยกส่วนที่ปรับแต่งได้ง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนการกำจัดและการกักเก็บได้ตรงตามข้อกำหนดของกระบวนการ ตั้งแต่การขจัดกลิ่นน้ำมันเมล็ดและการลดกรดน้ำมันเขตร้อนไปจนถึงน้ำมันที่มีระดับ GE และธาตุที่เป็นพิษต่ำ

การขจัดกลิ่นเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำสุดและกำจัด GE โพลีอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ยาฆ่าแมลง และสารระเหยอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังควบคุมได้ง่ายเนื่องจากมีเครื่องมือและระบบควบคุมที่ชาญฉลาด

ไม่ว่าจะสร้างการติดตั้งใหม่หรือขยายหรือยกระดับการติดตั้งที่มีอยู่ ก็วางใจได้ในระบบการขจัดกลิ่นของ Alfa Laval ที่ใช้เทคโนโลยีฟิล์มบางที่มีการจดสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบการขจัดกลิ่นและการลดกรดของคุณ 

How it works

.

การขจัดกลิ่นน้ำมันมีการดำเนินการอย่างไร

การขจัดกลิ่นเป็นกระบวนการกลั่นด้วยไอน้ำเพื่อขจัดกรดไขมันอิสระและส่วนประกอบที่ระเหยง่ายที่มีอยู่ในน้ำมันดิบบริโภคในขั้นตอนการแปรรูปนี้ สารที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ส่งผลเสียต่อกลิ่น รส สี และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ในการกำจัดสารเหล่านี้ออกจากน้ำมัน ไอน้ำจะไหลผ่านน้ำมันที่ความดันต่ำมาก อุณหภูมิค่อนข้างสูง และสภาวะสุญญากาศในระดับสูง

Alfa Laval deodorization process chart.jpg

การขจัดอากาศ

ก่อนที่จะให้ความร้อนแก่น้ำมัน จะต้องนำอากาศออกภายใต้สุญญากาศ (การขจัดอากาศ) เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน จึงช่วยป้องกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หลังจากออกจากเครื่องขจัดอากาศแล้ว น้ำมันจะถูกทำความร้อนใหม่ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบพิเศษหรือเครื่องอีโคโนไมเซอร์โดยน้ำมันร้อนจะออกจากช่องขจัดกลิ่น ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าจะนำความร้อนกลับคืนมาจากน้ำมันร้อนได้มากที่สุด ต่อจากนั้นน้ำมันจะส่งต่อไปยังเครื่องทำความร้อนสุดท้ายที่ซึ่งน้ำมันจะถูกนำไปยังอุณหภูมิที่ตรงตามที่ต้องการสำหรับการขจัดกลิ่นซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ไอน้ำแรงดันสูง

การกำจัดเบื้องต้นและการกักเก็บ

เมื่อน้ำมันถึงอุณหภูมิที่กำหนดในช่วง 220-260°C โดยขึ้นอยู่กับน้ำมันที่ผ่านกระบวนการ น้ำมันจะถูกป้อนเข้าไปในช่องขจัดกลิ่นซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการขจัดกลิ่นไขมันและน้ำมันบริโภค ช่องอาจประกอบด้วยส่วนกำจัดและส่วนกักเก็บ เมื่อน้ำมันผ่านเข้าไปในส่วนกำจัด น้ำมันจะสัมผัสกับสุญญากาศและไอน้ำรวมกันซึ่งจะกำจัดสารระเหยง่ายซึ่งรวมถึงกรดไขมันอิสระ (FFA) ที่มีความดันไอระเหยสูงกว่าตัวน้ำมันเอง สิ่งปนเปื้อนที่ระเหยง่ายเหล่านี้หากมีอยู่ก็จะส่งผลต่อรส กลิ่น และความคงตัวของน้ำมันบริโภค

ต่อจากนั้นน้ำมันจะถูกเก็บไว้ในส่วนกักเก็บเป็นเวลาตามที่กำหนดเพื่อการบำบัดด้วยความร้อนหรือเรียกได้ว่าเป็นการฟอกด้วยความร้อนซึ่งจะกำจัดสารสีที่ไม่พึงประสงค์และช่วยให้แน่ใจได้ถึงความคงตัวของผลิตภัณฑ์สุดท้าย ระยะเวลาการเก็บน้ำมันไว้ในส่วนกักเก็บนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

ขั้นตอนหลังการกำจัดและการกำจัด GE

น้ำมันจะถูกป้อนภายใต้สุญญากาศเข้าไปในส่วนขั้นตอนหลังการกำจัดที่ซึ่งน้ำมันซึ่งเป็นฟิล์มบางจะสัมผัสกับสุญญากาศและไอน้ำรวมกันที่จะกำจัดสารระเหยง่ายซึ่งรวมถึงสารประกอบจากการสลายตัวด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการกักเก็บที่อุณหภูมิสูง จากนั้นน้ำมันที่ผ่านการบำบัดจะถูกทำให้เย็นลง  

ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 200°C การก่อตัวของไกลซิดิลเอสเทอร์ (GE) จะถูกจำกัด จึงทำให้กำจัด GE ได้โดยไม่ต้องมีการก่อตัวจากน้ำมันชุบแข็งที่มีการทำความเย็น ช่องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่เต็มไปด้วยโครงสร้างบรรจุหรือเครื่องกำจัด GE จะกำจัด GE อย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ที่ระดับขนาดต่ำกว่า 0.5 ppm โดยการส่งเสริมให้มีการสัมผัสกันระหว่างไอน้ำและน้ำมันภายใต้สภาวะสุญญากาศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ วิธีการนี้ต้องต่อด้วยการทำความเย็นทันทีหลังจากการกำจัด GE  

การกลั่นสิ่งปนเปื้อนที่ถูกกำจัด

สิ่งปนเปื้อนที่ระเหยง่ายที่ถูกกำจัดออกจากน้ำมันจะถูกกลั่นในหน่วยบำบัดที่มีการใช้สิ่งที่กลั่นได้ที่ผ่านการหมุนเวียนใหม่และทำความเย็น เครื่องบำบัดจะวางไว้ที่ด้านบนของส่วนกำจัดหรือสร้างเป็นภาชนะแยกต่างหาก

การทำความเย็น

ในขั้นตอนสุดท้าย การทำความเย็นให้แก่น้ำมันจะดำเนินการในสองขั้นตอน ได้แก่ (1) ในเครื่องอีโคโนไมเซอร์ที่อุณหภูมิสุดท้ายตามที่กำหนด และ (2) ในขั้นตอนการกรองละเอียดก่อนที่จะส่งต่อไปยังขั้นตอนถัดไปซึ่งเป็นการจัดเก็บหรือการบรรจุ

การใช้งานและกลุ่มผลิตภัณฑ์

ระบบขจัดกลิ่นของ Alfa Laval ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันบริโภคและไขมันสัตว์ แต่ยังสามารถปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เพื่อการบริโภค เช่น ไบโอดีเซล และการปรับสภาพน้ำมันพืชที่บำบัดด้วยไฮโดรเจน (HVO) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษจากกลุ่มโซลูชั่นการขจัดกลิ่น/ลดกรดของ Alfa Laval โปรดดูที่: