U-Turn

Alfa Laval U-Turn คือเครื่องแยกของเหลวที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่นในงานที่เกี่ยวข้องกับแอมโมเนีย โดยออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดซึ่งช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย ทั้งโมดูลจะรวมเครื่องคัดแยกและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่น เพื่อลดการสูญเสียแรงดันให้น้อยที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด

U turn 640x360

ประโยชน์

 • ขนาดกะทัดรัดทำให้สามารถติดตั้งนอกสถานที่ได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนออก
 • บำรุงรักษาง่ายเนื่องจากสามารถเข้าถึงเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่นได้อย่างเต็มที่จากทั้งสองด้าน
 • ทางเชื่อมแอมโมเนียทั้งหมดอยู่ด้านเดียวกันช่วยให้การติดตั้งทำได้ง่าย
 • เครื่องแยก U-Turn สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่นได้โดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม
 • ระบบระบายน้ำมันในตัว

Alfa Laval U-Turn is designed to utilize the very best from Alfa Laval’s plate heat exchanger technology. Installed above, the self-contained U-Turn can be easily mounted onto the compatible plate heat exchanger. It can cover ammonia capacities from 200 to 1400 kW at 0°C evaporation temperature and from 50 to 500 kW at -40°C evaporation temperature.

The module provides an effective and compact installation with less vertical rise and smaller overall dimensions than any other solution.

Main design features

 

 • Compact dimensions
 • Shorter height and length allowing installation onsite without dismantling
 • No additional support is needed, as the U-Turn separator is supported entirely by the plate heat exchanger
 • Easy maintenance, as both sides of the plate heat exchanger are fully accessible.
 • All ammonia connections access the same side which makes installation easy
 • Integrated oil drain
 • Stainless steel ensuring corrosion resistance and no need of surface treatment

Ready to install

 

The U-Turn module is delivered within short time, due to standardization. It is a fully functional module from one supplier and carries the CE-stamp, as well the approval from PED (Pressure Equipment Directive).

How it works

 • ทำให้การคัดแยกมีประสิทธิภาพ โดยการใช้วิธีคัดแยก
  สี่วิธี
 • ทางเดินแอมโมเนียแนวตั้งที่สั้นทำให้เครื่องมีขนาดเล็ก
  กระบวนการที่ใช้อุณหภูมิและระบบที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ระบบเลื่อนช่วยในการขยายตัวของความร้อน ช่วยลด
  การเกิดความเค้นทางความร้อน
 • ปริมาณหม้อน้ำมันในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเพียงพอ
  สำหรับการระบายด้วยตนเอง
 • การแยกจะแยกตามละอองขนาด 0.15 มม.
 • ระยะห่างสำหรับการคัดแยกคือ 25% บวก 1 Nominal Diameter
 • ความเร็วสูงสุดของการแยกก๊าซจะถูกจำกัดไว้ที่ 60% ของ
  ความเร็วในการดูดซ้ำของของเหลว เพื่อป้องกันการดึงกลับของของเหลว
  ในการไหลของก๊าซ
 • ระยะห่างนิรภัยเพิ่มเติมด้วยท่อ U-bend 180°

  พร้อมติดตั้ง

  โมดูล U-Turn จะถูกจัดส่งภายในระยะเวลาอันสั้นตามมาตรฐานของเรา เป็นโมดูลที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์จากซัพพลายเออร์รายเดียว ประทับตรา CE และผ่านการรับรองจาก PED (Pressure Equipment Directive)

Would you like to get in touch?

Product you are interested in*

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล