Utility process systems

การลดต้นทุนการดำเนินงานโดยการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน น้ำในกระบวนการ ไอน้ำ เชื้อเพลิง และ/หรือสื่อทำความเย็น ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกทางธุรกิจที่ดีและเพิ่มผลกำไร Alfa Laval สามารถช่วยคุณออกแบบระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานแปรรูปไขมันและน้ำมันใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว

heating-and-cooling-hub-contact-640-360

ประโยชน์ของการออกแบบระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตของเรา

  • ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยหม้อไอน้ำหมุนเวียน Alfa Laval Aalborg High Pressure Natural สำหรับส่วนกำจัดกลิ่น
  • หม้อไอน้ำสามทางประสิทธิภาพสูงจาก Alfa Laval Aalborg สำหรับการสร้างไอน้ำเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต (มีการปรับสภาพน้ำป้อนหม้อไอน้ำให้เลือก)
  • ทางเลือกที่ดีที่สุดของระบบสุญญากาศ (เช่น น้ำเย็นหรือการควบแน่นของน้ำแข็ง) รวมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Alfa Laval
  • มีหอระบายความร้อนเสริมให้เลือก
เราใช้แนวทางแบบบูรณาการในการออกแบบระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตของคุณโดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ในการเลือกและปรับขนาดระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตสำหรับโครงการถัดไปของคุณ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตของคุณ

การสัมมนาทางเว็บสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค

ผู้เชี่ยวชาญของเราแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการกลั่นน้ำมันบริโภค ขจัดสิ่งปนเปื้อน และส่วนประกอบที่ระเหยง่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย และผลผลิต

Webinar 640x360

Would you like to get in touch?

Product you are interested in*

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล

.

ให้เราช่วยเหลือ

คุณต้องการรับการสัมมนาทางเว็บแบบออนดีมานด์ คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต และข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการหรือไม่

ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรักษาและ ประมวลผล ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา