Alfa Laval - Diaphragm valves

Diaphragm valves

เรามีวาล์วไดอะแฟรมหลากหลายรุ่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างกว้างขวาง อุปกรณ์นี้ถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบแบบโมดูลาร์และสามารถปรับแต่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการจำเพาะของคุณ วาล์วไดอะแฟรมของ Alfa Laval เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในกระบวนการที่ปลอดเชื้อและถูกสุขอนามัยและมาพร้อมกับแพ็คเกจเอกสารที่ครอบคลุม Alfa Laval Q-doc ให้ความโปร่งใสเต็มรูปแบบในส่วนของการจัดหา การผลิต และซัพพลายเชน และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับวัสดุ กระบวนการผลิต หรืออะไหล่

Alfa Laval DV-ST UltraPure with ThinkTop  V50 & Slim seat trick house 640x360

Would you like to get in touch?

Multiple or single choice

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล