Alfa Laval - Ball valves

Ball valves

บอลวาล์วของเราถูกสร้างขึ้นด้วยการออกแบบตัวเรือนแบบฟูลโฟลว์ ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถผ่านวาล์วได้โดยไม่มีข้อจำกัดและก่อให้เกิดแรงดันตกน้อยที่สุด การออกแบบขั้นพื้นฐานช่วยให้การทำความสะอาดและการกู้คืนผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบ Pigging และเหมาะสำหรับการใช้งานกับของเหลวหนืดและของเหลวที่มีอนุภาคของแข็งหรือกึ่งของแข็ง บอลวาล์วของ Alfa Laval สำหรับการใช้งานที่ถูกสุขลักษณะจะมีการประทับตรา Alfa Laval SBV และ Alfa Laval Tri-Clover®

ball valves 640x360

Would you like to get in touch?

Multiple or single choice

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล