Alfa Laval - Rotary spray heads

Rotary spray heads

อุปกรณ์ทำความสะอาดถังหัวสเปรย์โรตารี่ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า ผลผลิตโดยรวมที่มากขึ้นและลดต้นทุนการดำเนินงาน อุปกรณ์นี้ ยังได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่เน้นด้านสุขอนามัย เทคโนโลยีชีวภาพ และเวชภัณฑ์ ยา อุปกรณ์มีหลายขนาดและหลายรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งครอบคลุมทุกขนาดถัง

Alfa Laval rotary spray heads