Air conditioning and heat pump solutions

ห้างสรรพสินค้า อาคารสาธารณะ โรงแรม อาคารสำนักงาน สนามกีฬา ลานสเก็ต แม้แต่ลานสกีในร่มทั่วโลกนั้นทำความเย็นด้วยอุปกรณ์ของ Alfa Laval แต่ละโซลูชั่นอาจใช้ประเภทสารทำความเย็น การกำหนดค่า และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศในแบบต่างๆ การสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเป็นปัจจัยที่สำคัญมากขึ้น

Aircon-heat-pumps-hero

การรักษาสภาพอากาศในอาคารให้เหมาะสมที่สุด 

ในเครื่องปรับอากาศทำความเย็นเองนั้น ผู้ผลิตระบบหลายเจ้าได้ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อหรือแผ่นเชื่อมของ Alfa Laval เป็นอิแวปเปอเรเตอร์ และหรือคอนเดนเซอร์ ในอาคารขนาดใหญ่ จะมีการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของ Alfa Laval เพิ่มเติม จะมีการใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่ใชที่มีผลต่างของอุณหภูมิระหว่างตัวกลางที่ต่ำในระบบทำความร้อนหรือทำความเย็นสำหรับการใช้งานส่วนกลางต่างๆ จะมีการติดตั้งเครื่องระบายความร้อนแบบใช้ทั้งอากาศและของเหลวหรือคอนเดนเซอร์ในหลังคาเพื่อกำจัดความร้อนส่วนเกิน

Alfa Laval มีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เชื่อถือได้ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสำหรับการทำงานทุกรูปแบบเข้าสู่แอปพลิเคชันของเรา

ผลงานการบริการแบบ 360° ของ Alfa Laval

 

เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุด Alfa Laval มีข้อเสนอสำหรับงานบริการที่ครอบคลุม

ติดต่อเรา เพื่อพบกับวิธีการที่เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณผลิตภัณฑ์ของคุณได้