Beverage processing

ความกระหายเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ทั่วโลกยังคงเติบโต - น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำดื่มบรรจุขวด กาแฟ ชา เบียร์ ไซเดอร์ ไวน์ และ ฯลฯ การผลิตเครื่องดื่มที่ประสบความสำเร็จต้องใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอนที่มีความปลอดภัย ประหยัดต้นทุน และยั่งยืน Alfa Laval จัดหาอุปกรณ์ โมดูล และสายการผลิตที่สมบูรณ์ซึ่งได้ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ผลิตเบียร์และผู้ผลิตเครื่องดื่มแต่ละราย

ท่ามกลางกระแสและนวัตกรรมของการผลิตเครื่องดื่ม

บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มและโรงผลิตเบียร์เผชิญกับความท้าทายมากมาย ต้นทุนของวัตถุดิบ ส่วนผสม และการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งหมด แต่คุณยังต้องจำหน่ายเครื่องดื่มแสนอร่อยและราคาถูกไปยังผู้บริโภคที่ต้องการมากขึ้น

 คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้นที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการติดตั้งการผลิตของคุณ

อุปกรณ์สำหรับผลิตเครื่องดื่มและวิธีการแก้ปัญหาารผลิตของ Alfa Laval สามารถช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้โดยการลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้พลังงาน น้ำ และสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึงสร้างความมั่นใจในระดับสุขอนามัยที่ยอดเยี่ยม

อุปกรณ์และวิธีการแก้ปัญหาโซลูชั่นของเราช่วยให้มั่นใจได้ถึงการผลิตที่เชื่อถือได้ ถูกสุขอนามัยรวมถึงมีประสิทธิภาพ และมีการทำความสะอาดภายในระบบ (CIP) ของสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ – ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับการใช้งานด้านสุขอนามัย

ที่สำคัญเท่าเทียมกัน Alfa Laval ช่วยให้คุณ:

 

  • เพิ่มปริมาณการผลิตและมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน ผ่านความพร้อมใช้งานและการทำงานในระดับสูง
  • ลดส่วนผสมและระดับการสูญเสียผลิตภัณฑ์โดยการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ลดการใช้สาธารณูปโภค เช่น พลังงาน น้ำ และนำไอน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ตัวอย่างเช่น เครื่องแยก (Separators) รุ่นล่าสุดสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 30% และการใช้ปั๊ม Alfa Laval ที่เหมาะสมกับการผลิตเฉพาะของคุณสามารถลดการใช้พลังงานได้มากถึง 50% 

 

Downloads

รสชาติแห่งอนาคต

ในโลกที่ถูกกำหนดโดยการเติบโตของประชากร รูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงด้านรสนิยมของผู้บริโภค แรงกดดันต่อผู้ผลิตเครื่องดื่มเพื่อตอบสนองกับผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ด้วยอุปกรณ์สุขอนามัยของ Alfa Laval สำหรับการผลิตเครื่องดื่มที่เชื่อถือได้และยั่งยืน:

.

Would you like to get in touch?

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล

Alfa Laval in South East Asia

Stay ahead of your competition

To stay ahead of your competition, it is crucial to continually find new ways of improving your operations. We make sure that your equipment performs at its best – keeping you at the forefront.