Alfa Laval - Agriculture processing

Agriculture processing

โรงงานผลิตน้ำตาล แป้ง และสารให้ความหวานมีอยู่เกือบทุกแห่ง โรงงานต่างๆ เหล่านี้มักมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอซึ่ง Alfa Laval ได้ร่วมมือกับอุตสาหกรรมเหล่านี้พัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของโรงงานโดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการแยกและผลิตภัณฑ์ทางความร้อนรวมถึงโซลูชั่นกระบวนการแปรรูป

agriculture 640x360

โบรชัวร์สินค้า: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน WideGap

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์: เครื่องระเหยและเครื่องควบแน่นในมิติใหม่

โบรชัวร์การใช้งาน: โซลูชั่นการระเหยสำหรับแป้งและสารให้ความหวาน

.
GPHE 0 start 1920x480 v2
GPHE 0 start 640x360 v2

ต้องการมาตรฐานใหม่

สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของคุณ