Fertilizers

ผู้ผลิตปุ๋ยจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านหนึ่งและการเพิ่มเวลาทำงานและผลผลิต ความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ และบริการของ Alfa Laval ช่วยให้ผู้ผลิตปุ๋ยสามารถเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ได้สำเร็จลุล่วง

Fertilizers-640x360

ส่งเสริมการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมปุ๋ย

การเพิ่มประสิทธิภาพและเวลาทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตปุ๋ยในปัจจุบัน Alfa Laval สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดปัญหาการปนเปื้อนและการกัดกร่อน และนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการอื่นๆ ของโรงงาน

ด้วยการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่หลากหลายของ Alfa Laval ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไป การประหยัดพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสามารถเป็นจริงได้ได้ด้วยการเกิดจากการไหลแบบcounter-current ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้อุณหภูมิระหว่างของเหลวร้อนและเย็นแตกต่างกันเพียง 2 °C

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Alfa Laval Packinox ผสานรวมความสามารถในการทนต่อแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง พร้อมข้อดีด้านขนาดที่กะทัดรัดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้เหมาะสำหรับการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่หรือการนำไปใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความร้อนในจุดที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

เครื่องคัดแยกความเร็วสูงที่ทำความสะอาดตัวเองได้ของ Alfa Laval สามารถจัดการกับของเหลวที่ปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและเวลาทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการแยกแร่ฟอสเฟตอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องปั่นเหวี่ยงดีแคนเตอร์ของ Alfa Laval จะแยกวัสดุที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวในสารละลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ของแข็งกลายเป็นของแห้งป่นที่ง่ายต่อการกำจัดทิ้ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Alfa Laval Olmi ประกอบด้วยอุปกรณ์แรงดันสูงสำหรับยูเรีย
การสังเคราะห์รวมทั้งระบบนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เช่น หม้อต้มน้ำหนักเบาขนาดกะทัดรัดที่นำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่และเครื่องทำความเย็นก๊าซสำหรับกระบวนการที่ต้องการอุณหภูมิสูงและความดันสูงสำหรับการผลิตปุ๋ย ตัวอย่างเช่น เครื่องทำความเย็นก๊าซในกระบวนการของเราสามารถรองรับแรงดันได้มากถึง 200 บาร์ทางด้านกระบวนการ (140 บาร์ทางด้านไอน้ำ) และอุณหภูมิทางเข้าของก๊าซสูงถึง 1,000 °C

Would you like to get in touch?

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

ข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บและและถูกนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของอัลฟาลาวาล

.

You may also like to explore

มุ่งมั่นเพื่อมาตรฐานใหม่

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่นแบบที่ทันสมัยที่สุดในโลก ค้นพบว่าทำไมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่นรุ่นใหม่ของเราถึงให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า มีความทนทานที่สูงกว่า และบำรุงรักษาได้ง่ายกว่า

Demand new standards Webbanner EN